VIG Talk

VIG Talk Toekomstagenda geneesmiddelen

Marcel van Raaij, directeur Geneesmiddelenbeleid en Medische Technologie bij het ministerie van VWS en Annemiek Verkamman (managing director HollandBio) zijn de twee sprekers bij de VIG Talk van 19 november. Onderwerp: Toekomstagenda Geneesmiddelen en FAST.

In de Toekomstagenda Geneesmiddelen schetst de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) haar visie voor de komende kabinetsperiode. ‘Durf te kiezen voor de positie van koploper en Europa’, staat in dit visiedocument, dat in september is gepubliceerd. Daarbij gaat het om koplopersposities op drie terreinen: snelle en brede toegang tot geneesmiddelen, beter en langer leven én Life Sciences & Health.

FAST
FAST staat voor Future Affordable and Sustainable Therapies, een initiatief van onder andere het ministerie van VWS voor toekomstige therapieontwikkeling. Doel van FAST is de therapieën van morgen optimaal van het laboratorium naar de individuele patiënt te brengen. Marcel van Raaij legt uit waarom deze future therapies een andere aanpak en werkwijze vereisen en hoe FAST hieraan een bijdrage gaat leveren.

Over VIG Talks
De VIG Talks zijn de online opvolgers van de vertrouwde kennisateliers van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). De formule is kort en krachtig. VIG-directeur Gerard Schouw modereert het event. Twee sprekers geven een korte inleiding, van circa tien minuten per persoon. Daarna beantwoorden zij vragen van dagvoorzitter Schouw én de online deelnemers, die via de chat vragen en opmerkingen kunnen doorgeven. In totaal duurt dit event een uur.

Aanmelden
Dit online event is vrij toegankelijk voor iedereen die van gedachten wil wisselen over dit onderwerp. Na aanmelding sturen we een bevestiging en op de dag van de bijeenkomst zullen wij een link sturen om online deel te kunnen nemen. 

Datum en tijdstip

2020-11-19T16:00:00

Locatie

Online evenement, uitgezonden vanuit WTC The Hague