De Code

De waarden van onze sector, lees hier meer over de code.

Over de Code

De Nederlandse innovatieve geneesmiddelensector heeft sinds 1 januari 2020 een maatschappelijke Code die helder maakt vanuit welke principes de sector werkt en waar de sector voor staat.

De Code bevat 40 afspraken over integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit. Alle geneesmiddelenbedrijven die lid zijn van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) hebben de Code ondertekend. Hiermee onderstreept de sector zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De afspraken in de Code zijn niet vrijblijvend. Een onafhankelijk Adviescollege monitort of leden zich aan de Code houden. Daarnaast kan het college gevraagd en ongevraagd advies geven aan bedrijven, zodat de Code zich verder kan ontwikkelen. Dit college publiceert ook een openbaar jaarverslag. Op grond van de bevindingen van het Adviescollege kan de Code jaarlijks worden aangepast.


Adviescollege

Een onafhankelijk Adviescollege gaat de naleving ervan controleren.

Het Adviescollege publiceert elk jaar een openbaar jaarverslag. De leden van het college monitoren of bedrijven de Code goed naleven. Hieruit kunnen maatregelen volgen. Daarnaast kan het college gevraagd en ongevraagd advies geven over het gedrag van lidbedrijven, zodat de Code zich verder kan ontwikkelen. Zo houdt het Adviescollege de sector scherp in de oriëntatie op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Hugo Hurts (Voorzitter)

Hugo Hurts heeft uitgebreide ervaring binnen de geneesmiddelensector. Hij was tot 1 mei 2021 directeur/secretaris van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Daarvoor was hij onder meer directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie bij het ministerie van VWS.

Cathy van Beek (Vicevoorzitter)

Mw. drs. C. (Cathy) Van Beek MCM is verpleegkundige, bestuurskundige en veranderkundige en was twintig jaar bestuurder in de zorg, onder andere bij de Sint Maartenskliniek, de NZa en bij het Radboudumc. Daarnaast is ze Kwartiermaker Green Deal Duurzame Zorg, voorzitter van het bestuur van AkwaGGZ en vervult ze diverse regie-, advies- en toezichtrollen.

Koos van der Hoeven

Prof. dr. ir. J.J.M. (Koos) van der Hoeven, internist-oncoloog, is emeritus hoogleraar Medische Oncologie aan het LUMC en het Radboudumc. Hij was voorzitter van een commissie van KWF Kankerbestrijding die twee rapporten schreef over de toegankelijkheid voor nieuwe dure medicijnen tegen kanker. Op dit moment is hij directielid van de Hartwig Medical Foundation, lid van KWF Adviesraad en lid van het bestuur van DICA

Het Adviescollege kent een eigen secretaris: Frederik Schutte (Brabers).

Rapport zelfevaluatie Code

Advies verantwoorde prijsstelling Code


Dag van de Code

Onder de duurzame doelen Healthy people, Healthy society, Healthy planet, creëeren geneesmiddelenbedrijven initiatieven om daaraan bij te dragen. Aan de hand van posters hebben zij in beeld gebracht op welke manier de farmaceutische sector in Nederland vormgeeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en beleid.

Dit jaar is er weer een Dag van de Code, op 4 juli. Aanmelden kan al!