De Code

De waarde van de innovatieve geneesmiddelensector.

Nieuws code

Over de Code

De Nederlandse innovatieve geneesmiddelensector heeft sinds 1 januari 2020 een maatschappelijke Code die helder maakt vanuit welke principes de sector werkt en waar de sector voor staat.

De Code bevat 40 afspraken over integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit. Alle geneesmiddelenbedrijven die lid zijn van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) hebben de Code ondertekend. Hiermee onderstreept de sector zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De afspraken in de Code zijn niet vrijblijvend. Een onafhankelijk Adviescollege monitort of leden zich aan de Code houden. Daarnaast kan het college gevraagd en ongevraagd advies geven aan bedrijven, zodat de Code zich verder kan ontwikkelen. Dit college publiceert ook een openbaar jaarverslag. Op grond van de bevindingen van het Adviescollege kan de Code jaarlijks worden aangepast.

De Code (NL)

The Code (GB)


Adviescollege

Een onafhankelijk Adviescollege controleert de naleving van de Code.

Het Adviescollege publiceert elk jaar een openbaar jaarverslag. De leden van het college monitoren of bedrijven de Code goed naleven. Hieruit kunnen maatregelen volgen. Daarnaast kan het college gevraagd en ongevraagd advies geven over het gedrag van lidbedrijven, zodat de Code zich verder kan ontwikkelen. Zo houdt het Adviescollege de sector scherp in de oriëntatie op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Adviescollege Code

Hugo Hurts (Voorzitter)

Hugo Hurts heeft uitgebreide ervaring binnen de geneesmiddelensector. Hij was tot 1 mei 2021 directeur/secretaris van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Daarvoor was hij onder meer directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie bij het ministerie van VWS.

Mirjam van ‘t Veld

Na haar opleiding tot verpleegkundige studeerde Mirjam Documentaire Informatiekunde en Internationale Bedrijfs- communicatie aan de Universiteit Utrecht. Na haar studie ging ze werken in het openbaar bestuur en was achtereenvolgens wethouder in Amersfoort en burgemeester van de gemeenten Maarssen, Stichtse Vecht en Amstelveen. Daarna maakte zij weer de overstap naar de zorg en werd achtereenvolgens voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei en voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Ze is momenteel voorzitter van het BPD Cultuurfonds, lid RvT omroep WNL, lid RvT van het Nederlands Veteraneninstituut en waarnemer/adviseur bij OnePlanet research center.

Koos van der Hoeven

Prof. dr. ir. J.J.M. (Koos) van der Hoeven, internist-oncoloog, is emeritus hoogleraar Medische Oncologie aan het LUMC en het Radboudumc. Hij was voorzitter van een commissie van KWF Kankerbestrijding die twee rapporten schreef over de toegankelijkheid voor nieuwe dure medicijnen tegen kanker en directielid van de Hartwig Medical Foundation. Op dit moment is hij lid van KWF Adviesraad en lid van het bestuur van DICA.

Het Adviescollege kent een eigen secretaris: Frederik Schutte (Brabers).

Jaarverslag Adviescollege Code 2023-2024

Advies verantwoorde prijsstelling Code


Dag van de Code 2024

Op 16 juli verscheen het jaarverslag van het onafhankelijke Adviescollege van de VIG. In een serie interviews reflecteren de betrokken personen op het thema van de jaarlijkse zelfevaluatie: de samenwerking met andere partijen in het zorgveld. Aan het woord komen VIG-voorzitter Mark Kramer, voorzitter van het Adviescollege Hugo Hurts en decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) Paul Frissen.

Dag van de Code 2023

Dinsdag 4 juli organiseerde de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) de jaarlijkse Dag van de Code. Het evenement draait om de maatschappelijke Code waarin de waarden van de geneesmiddelensector staan: integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit. Dit jaar was het thema: passende zorg. Dit staat voor samenwerking en het streven naar goede zorg, waarbij patiënt en zorgverlener samen beslissen. Onze leden waren met hun zorgpartners uitgenodigd op het podium om hierover te vertellen en aan de hand van posters waren verschillende initiatieven in beeld gebracht.

Posters Dag van de Code 2023 Passende zorg samenwerken

Dag van de Code 2022

Onder de duurzame doelen Healthy people, Healthy society, Healthy planet, creëeren geneesmiddelenbedrijven initiatieven om daaraan bij te dragen. Aan de hand van posters hebben zij in beeld gebracht op welke manier de farmaceutische sector in Nederland vormgeeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en beleid.

Beste practices, dag van de Code, heathy people, healthy society, healthy planet, duurzaamheid