Over de Code

De Code bevat 38 afspraken over integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit. Alle geneesmiddelenbedrijven die lid zijn van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) hebben de Code ondertekend. Hiermee onderstreept de sector zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De afspraken in de Code zijn niet vrijblijvend. Een onafhankelijk Adviescollege monitort of leden zich aan de Code houden. Daarnaast kan het college gevraagd en ongevraagd advies geven aan bedrijven, zodat de Code zich verder kan ontwikkelen. Dit college publiceert ook een openbaar jaarverslag. Op grond van de bevindingen van het Adviescollege kan de Code jaarlijks worden aangepast.

Adviescollege

Een onafhankelijk Adviescollege gaat de naleving ervan controleren.

Het Adviescollege publiceert elk jaar een openbaar jaarverslag. De leden van het college monitoren of bedrijven de Code goed naleven. Hieruit kunnen maatregelen volgen. Daarnaast kan het college gevraagd en ongevraagd advies geven over het gedrag van lidbedrijven, zodat de Code zich verder kan ontwikkelen. Zo houdt het Adviescollege de sector scherp in de oriëntatie op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

André Rouvoet (Voorzitter)

Mr. A. (André) Rouvoet is voorzitter van GGD GHOR Nederland. Hiervoor was hij onder meer vice-premier in het kabinet Balkenende IV en voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Daarnaast vervult hij verschillende toezichthoudende en adviesfuncties bij maatschappelijke organisaties (onder meer in de jeugdzorg en het onderwijs) en is hij een veelgevraagd spreker en dagvoorzitter.

Cathy van Beek (Vicevoorzitter)

Mw. drs. C. (Cathy) Van Beek MCM is verpleegkundige, bestuurskundige en veranderkundige en was twintig jaar bestuurder in de zorg, onder andere bij de Sint Maartenskliniek, de NZa en bij het Radboudumc. Daarnaast is ze Kwartiermaker Green Deal Duurzame Zorg, voorzitter van het bestuur van AkwaGGZ en vervult ze diverse regie-, advies- en toezichtrollen.

Koos van der Hoeven

Prof. dr. ir. J.J.M. (Koos) van der Hoeven, internist-oncoloog, is emeritus hoogleraar Medische Oncologie aan het LUMC en het Radboudumc. Hij was voorzitter van een commissie van KWF Kankerbestrijding die twee rapporten schreef over de toegankelijkheid voor nieuwe dure medicijnen tegen kanker. Op dit moment is hij directielid van de Hartwig Medical Foundation, lid van KWF Adviesraad en lid van het bestuur van DICA

Het Adviescollege kent een eigen secretaris: Frederik Schutte (Brabers).

Rapport zelfevaluatie Code

Advies verantwoorde prijsstelling Code