Toegankelijkheid

Toegang

Wetenschappers zijn onuitputtelijk bezig met het zoeken naar nieuwe geneesmiddelen. Van de tienduizend onderzochte stoffen, bereikt slecht één geneesmiddel de patiënt. Tijdens het onderzoek sneuvelen er veel potentiële medicijnen, zodat alleen de beste geneesmiddelen overblijven.

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen streeft ernaar dat nieuwe geneesmiddelen snel beschikbaar zijn voor patiënten. Betere regelgeving en vroegtijdig inzicht in nieuwe ontwikkelingen dragen bij aan snellere toegang tot essentiële zorg.

Effectiviteit garanderen
Een geneesmiddel wordt vaak jaren voordat het op de markt komt al ontdekt. Op dat punt is het slechts een stofje met een gunstige werking. Het moet nog een hele reeks onderzoeken ondergaan, die erop gericht zijn om de effectiviteit en veiligheid te garanderen voor patiënten. Zo wordt er onderzocht wat de ideale toedieningsvorm en dosering zijn, of er (ernstige) bijwerkingen zijn en of het medicijn doet wat het moet doen: mensen beter maken.

Strenge eisen
Om als medicijn verkocht te mogen worden, moet een geneesmiddelenbedrijf het medicijn registeren. De registratie van een nieuw geneesmiddel vindt op Europees niveau plaats door de European Medicines Agency (EMA) en landelijk door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Deze partijen stellen strenge eisen aan de registratie, zodat alleen geneesmiddelen die effectief en veilig zijn een vergunning krijgen. Ze moeten daarbij continu de afweging maken tussen zekerheid en snelheid. Want hoe langer het registratieproces duurt, hoe langer patiënten geen toegang hebben tot een medicijn. In sommige gevallen kan dat het verschil zijn tussen leven en dood.

Verloren jaren
Nadat een geneesmiddel is geregistreerd, is het nog niet beschikbaar voor de patiënt. Op landelijk niveau bepalen de autoriteiten of zij een nieuw geneesmiddel gaan vergoeden vanuit de zorgverzekering, en voor welke prijs. Dat duurt maanden, soms zelfs jaren. Dat zijn verloren jaren voor de patiënt. Het is daarom essentieel om de tijd tussen registratie van een geneesmiddel en de daadwerkelijke toegang voor patiënten zo kort mogelijk te maken.

Beschikbaar blijven
Als geneesmiddelen eenmaal op de markt zijn, is het uiteraard van groot belang dat ze beschikbaar blijven voor elke patiënt. Het optimaliseren van de productie en distributie is daarom even relevant. Maar sinds de introductie van het preferentiebeleid zijn de aantallen geneesmiddelentekorten toegenomen. Het is belangrijk dat deze worden teruggedrongen en er ook een vangnet is indien er toch sprake is van een tekort.

Bekijk hier de VIG Talk GVS, WGP en geneesmiddelentekorten