Getty Images 1196645263 c

Medicijnen voor morgen

De leden van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) werken aan de medicijnen van morgen, voor ziekten waarvoor nu nog geen passende behandeling is.

Medicijnen voor de samenleving

Onze ambities voor Nederlandse patiënten

In deze publicatie leest u over belangrijke onderwerpen als duurzaamheid, onze code en verhalen van patiënten.

Henk Hobbe; Medicijnen voor de Samenleving

Medicijnen voor morgen

'Ik zou mijn verhaal niet meer kunnen navertellen'

Patrick kreeg acute en chronische leukemie en zou zonder geneesmiddelen nu niet meer leven.

Patrick 10