10-07-2023

Beheerste groei medicijnuitgaven

Geen sprake van verdringing
Betaalbaarheid
De uitgaven aan medicijnen groeien in 2023 niet sneller dan de totale zorguitgaven. Ook binnen het ziekenhuisbudget blijft het aandeel van medicijnen stabiel. Dat blijkt uit cijfers die het Zorginstituut Nederland onlangs publiceerde.

Uit de verwachte zorguitgaven voor dit jaar blijkt dat de totale uitgaven aan zorg vanuit het basispakket van de zorgverzekeringswet groeien met 6,5%, naar € 54,8 miljard.

Bij de langdurige zorg – een ander groot onderdeel van het zorgbudget – is de groei nog sneller, met een groei van 9,2% naar € 32,6 miljard.

Aanjager?

Soms wordt geopperd dat medicijnuitgaven een belangrijke aanjager zijn van stijgende zorgkosten in ons land. Maar de cijfers van het Zorginstituut staven dit niet.

Bij apotheekzorg inclusief extramurale geneesmiddelen (‘de apotheek om de hoek’) stijgen de uitgaven dit jaar naar verwachting slechts 2%, naar € 5,3 miljard. Deze beperkte stijging komt mede door beleidsmaatregelen zoals het verwijderen van vitamine D uit het verzekerde pakket. Maar ook als we hiervoor corrigeren, is de groei beperkter dan de groei van de zorguitgaven.

Gelijke tred

In ziekenhuizen groeien de uitgaven voor intramurale medicijnen al jaren iets meer. Dit vanwege de vergrijzing én introductie van nieuwe geneesmiddelen, die vaak het eerst in ziekenhuizen worden voorgeschreven. Toch groeien ook de uitgaven aan de zogeheten add-on geneesmiddelen in ziekenhuizen niet meer dan 8%, naar € 2,9 miljard. Dat percentage houdt gelijke tred met de groei van de totale medisch-specialistische zorg.

En het aandeel van deze add-on geneesmiddelen binnen de totale ziekenhuiszorg is al jaren stabiel: circa 10%.

Geen verdringing

‘De cijfers spreken duidelijke taal’, zegt Wim de Haart, manager Gezondheidseconomie en Vergoedingen bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). ‘Ze laten zien dat er geen sprake kan zijn van verdringing op grote schaal van andere zorg door medicijnen. Dat neemt niet weg dat het belangrijk is om goed te blijven kijken naar de betaalbaarheid van de zorg, juist omdat Nederland zo vergrijst. Daarover denken wij als brancheorganisatie graag mee.’

Bericht Zorginstituut