29-08-2023

Blog Carla Vos: Overpeinzing bij verkiezingen

Carla Vos
Met de Tweede Kamer verkiezingen in zicht betrap ik mezelf soms op een overpeinzing. Dan denk ik aan de mensen die voor hun partij verkiezingsprogramma’s schrijven of overwegen om zich te kandideren voor het Kamerlidmaatschap. Wat zou hún persoonlijke motivatie voor dit werk zijn? Welke steen willen ze verleggen in de rivier, zodat die iets anders gaat lopen?

Over mijn eigen bevlogenheid hoef ik niet lang na te denken. Die wortelt in mijn jeugd. Bijna veertig jaar geleden kreeg mijn moeder kanker. Ze overleed toen ik 17 was. Ook mijn vader overleed een aantal jaren geleden aan kanker. Het is moeilijk onder woorden te brengen hoeveel impact dat op mijn leven heeft gehad. Wat ik wel weet: het heeft lang geduurd voordat ik me daarna weer kon hechten aan iemand.

Ik weet dat ik niet de enige ben met zulke verdrietige ervaringen. Jaarlijks krijgen 124.000 Nederlanders de diagnose kanker. Inmiddels zijn er gelukkig veel betere behandelopties dan toen. Vijf jaar na de diagnose leeft ruim twee derde van de patiënten nog. Dit percentage blijft stijgen. Dat is bitterzoet nieuws voor mij. Fantastisch voor alle patiënten van nu, natuurlijk. Maar onwillekeurig vraag ik me soms af hoe mijn leven was verlopen, als mijn moeder zich tijdig had kunnen laten vaccineren tegen HPV. Of als mijn vader meteen behandeld was met de behandelingen van nu.
Met mijn persoonlijke ervaringen in het achterhoofd ging ik gezondheidswetenschappen studeren. Tijdens mijn promotie op een oncologisch onderwerp kwam ik in aanraking met de geneesmiddelensector en zag de directe impact die deze bedrijven kunnen hebben op de kwaliteit van leven van mensen. Inmiddels werk ik al ruim een kwart eeuw in deze sector, uit volle overtuiging. Voor mij is het simpel: ik wil mensen langer laten leven, in goede gezondheid. Dat is mijn ‘steentje’.

Mijn gedachten dwalen weer af naar de verkiezingsprogramma’s, waarin steevast ook een paragraaf staat over volksgezondheid. Ik hoop dat er deze ronde ruim aandacht is voor gezondheid, en niet alleen voor financiën. Natuurlijk besef ik dat de bomen niet tot in de hemel groeien. En dat we in een vergrijzend land scherp op zorgkosten moeten letten. Maar de discussie in Nederland, ook in de politiek, gaat wel erg vaak over de zeer kleine groep medicijnen die je als ‘duur’ kunt betitelen.

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) pleit dan ook voor een positieve agenda. Oók in verkiezingsprogramma’s. Door de kracht van medicijnen en vaccins te onderkennen en ruimte te bieden, kunnen we veel betekenen in de levens van miljoenen Nederlanders. Dat we nu zoveel verder zijn in de bestrijding van ziektes als kanker, hiv, reuma, diabetes en corona is niet vanzelf gegaan! Dat vereiste ooit een vooruitziende blik van wetenschappers, bedrijven en de politiek. Daar hoop ik ook nu weer op.

Ziekten wachten niet. We kunnen ons geen stilstand permitteren. Ik doe een klemmend beroep op de Tweede Kamer om terughoudend te zijn met het controversieel verklaren van zorgonderwerpen. Modernisering van belangrijke onderdelen van het (geneesmiddelen)beleid is van groot belang, voor de overheid, voor patiënten, maar ook voor ons als ontwikkelbedrijven. Ze kunnen een stevige bijdrage leveren aan het voorkomen van een zorginfarct.

Wij focussen in de aanloop naar een nieuw regeerakkoord op drie punten: een modern toelatingssysteem voor nieuwe medicijnen, een aantrekkelijk innovatieklimaat én verankering van medische preventie in het Preventieakkoord. In onderstaand document lichten we deze punten toe. Intussen blijf ik ontzettend benieuwd naar de persoonlijke drive van onze volksvertegenwoordigers. Om met cabaretier en zanger Bram Vermeulen te spreken: welke steen in de rivier willen zij verleggen? Ik ga er graag over in gesprek, dus mail mij gerust met een reactie!

Carla Vos,
adjunct-directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG)
[email protected]

Inzet VIG verkiezingen 2023