06-06-2023

Blog Marc Kaptein: Meer dan ziekten behandelen

MARC KAPTEIN feb 2021
Hoera, we zijn officieel uit de pandemie! Geweldig nieuws, maar toch gaan we door een moeilijke periode. We worden geconfronteerd met de vergrijzingsgolf die we al lang zagen aankomen, maar ons desondanks verrast. Zorg- en pensioenkosten lopen op, zorgverleners worden zwaar belast, we werken hard, maar hebben tóch nog een tekort aan menskracht. Wat te doen?

Als we niets doen, neemt door vergrijzing en hogere levensverwachting de vraag naar zorg nog meer toe. Het aantal zorgverleners kan die groei niet bijbenen en als belastingbetalers moeten we een steeds groter deel van de afdracht voor zorg reserveren. Zowel de financiële middelen als de personele capaciteit zijn schaars, en dat begint inmiddels zijn sporen na te laten. Het tekort aan zorgmedewerkers loopt op, burn-outs liggen op de loer en het begrotingstekort neemt weer toe.

Hoe zou jij dit dilemma oplossen? En wat kunnen wij als innovatieve geneesmiddelensector bijdragen? Want we zijn allemaal inwoners van, en vaak belastingbetalers in, Nederland. Oftewel, gezonde zorg gaat ons direct of indirect allemaal aan Of leggen we de verantwoordelijkheid naast ons neer en berusten we in de situatie? Wat mij betreft is dat laatste geen optie. In mijn visie is het toekomstbestendig maken van de zorg een zaak van ons allemáál.

Toch worden tot mijn verbazing bewezen en kosten effectieve oplossingen niet ingezet! Ik heb het hier over innovatieve preventieve behandelingen en vaccins. Zo zijn er al enkele jaren effectieve geneesmiddelen ter preventie van migraine. Alsof ze een kurketrekker in je hersenen draaien, zo beschreef Nout Wellink ooit migraine, een ernstig invaliderende ziekte. Ten eerste is er het persoonlijk lijden. Daarnaast kunnen patiënten – vaak vrouwen in de kracht van hun leven – niet meer werken of hun kinderen om zich heen dulden. Bovendien hebben ze enkele dagen per maand hulp nodig. Toch worden die innovatieve geneesmiddelen alleen ingezet voor de aller, aller ernstigste patiënten. Dit werd recent nog eens door de Hoofdpijnnet bekrachtigd in een goed gedocumenteerd dossier, waarin zij pleiten voor ruimere vergoedingscriteria.

Ook op het vlak van vaccins is de innovatie enorm. Zo komen er nieuwe of betere vaccins beschikbaar tegen pneumokokken infecties, griep, RS-virus en vele andere infectieziekten. Helaas duurt het in Nederland gemiddeld negen (!) jaar voor innovatieve vaccins worden toegelaten tot het Rijksvaccinatieprogramma. Arbeidskracht was er altijd in overvloed, maar dat is diametraal veranderd. Ik wil hier pleiten voor het verhogen van de arbeidsproductiviteit van de Nederlandse bevolking, een gezamenlijk belang van onze maatschappij en de geneesmiddelensector. Als sector kunnen we met onze medicijnen en vaccins (fors) bijdragen aan het voorkomen en adequaat behandelen van ziekten, en de daarmee gepaard gaande arbeidsuitval. Die innovaties geven onze sector een return on investment waarmee we nieuwe innovaties kunnen ontwikkelen. Dat geeft Ernst Kuipers en Mark Rutte op twee manieren een steun in de rug. Niet alleen komen er meer fitte arbeidskrachten in de zorg beschikbaar en wordt de zorg minder belast, ook het verdienvermogen van de BV Nederland stijgt. Win-win voor iedereen. De overheid, de sector en vooral ook preventief behandelde dus gezonde patiënten.

Is dat misschien wat? Kunnen we elkaar hierin vinden en samen bouwen aan een toekomstbestendige samenleving? En tegelijkertijd het wantrouwen achter ons laten? Laten we er eens samen voor gaan zitten!

Marc Kaptein,

medisch directeur Pfizer Nederland

Tekort zorgpersoneel daalt met 14% door gepast gebruik medicijnen

Zo werk de zorg