04-07-2023

Blog Mark Dekker: 365 dagen van de Code

Mark Dekker
In mijn agenda is het een van de belangrijkste dagen van het jaar: de Dag van de Code. Dit jaar vieren we dit bij ‘mijn’ Astellas, in Leiden. Het is een dag waarop wij als geneesmiddelensector meer inzicht geven in wat we doen, hoe we dat doen, en vooral ook: welke bijdrage we daarmee leveren aan de Nederlandse samenleving.

Ik zie de Code als een instrument om ons als sector scherp te houden. De kernwaarden zijn natuurlijk mooi: integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit. Maar daar heb je pas écht wat aan, als je ze ook daadwerkelijk in praktijk brengt. Daarom heeft ons onafhankelijk Adviescollege, onder voorzitterschap van Hugo Hurts, ook dit jaar onze 44 leden weer gevraagd om boter bij de vis te leveren, in zelfevaluaties. Ik ben trots op de rijke oogst aan praktijkvoorbeelden die dat opleverde.

Bedrijven dragen bijvoorbeeld bij aan educatieprogramma’s van artsen, wetenschappelijke onderzoeken die door arts-onderzoekers zijn geïnitieerd, en aan projecten voor betere patiëntenzorg. En op initiatief van ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen en patiëntorganisaties zijn onze lidbedrijven vaak bereid om bij te dragen aan projecten rond ziekten waarvoor het bedrijf een behandeling heeft.

Bij de praktijkvoorbeelden zitten ook allerlei publiek-private samenwerkingen rondom zorginnovatie. Samenwerkingen die een algemeen belang in Nederland dienen. Ook daarvan kregen we een indrukwekkende lijst, van zowel nieuwe als wat langer lopende projecten. SONABRE bijvoorbeeld, een uniek register van het Maastricht UMC+ waarbij allerlei data over uitgezaaide borstkanker worden verzameld. Een ander voorbeeld is HERACLES, een pilot waarbij AstraZeneca en TNO data uit verschillende bronnen samenbrengen en analyseren, om meer onderzoek naar kanker mogelijk te maken. Ook ABOARD, een grootschalig en breed opgezet onderzoeksproject naar dementie, is een mooie illustratie van krachtige publiek-private samenwerking rondom een nijpend maatschappelijk probleem. In het Jaarverslag Code VIG 22/23 zijn meer mooie voorbeelden te vinden. Een aantal daarvan zetten we op de Dag van de Code in Leiden in de schijnwerpers.

Toen ik alle antwoorden op de zelfevaluaties op een rij zag, bekroop me een gevoel van trots. Natuurlijk zijn we primair actief als ontwikkelaars en producenten van medicijnen. En dat blijven we vanzelfsprekend met passie doen, want dat is onze kernactiviteit! Maar onze missie is verbreed. Wij zijn inmiddels zoveel meer dan een leverancier van pillen, hoe belangrijk dat ook is voor die 11 miljoen Nederlanders die daar dagelijks om zitten te springen. Meer dan ooit zijn we ons ervan bewust dat we werken in een samenleving. In een maatschappelijke context, waarin onderwerpen als beschikbaarheid, continuïteit van zorg – óók bij vergrijzing – en duurzaamheid hoog op de agenda staan. Dat betekent dat wij ons continu afvragen hoe wij nog meer kunnen bijdragen aan de maatschappij, in samenwerking.

Daarom ben ik zo blij met onze Code. Niet omdat we er anders meteen een potje van zouden maken, maar omdat deze set afspraken heel helder maakt waarvoor wij staan, als sector. Het is een richtsnoer voor bestaande en nieuwe leden. En bovendien een fundament waarop elke Nederlander ons mag aanspreken. Niet alleen op de Dag van de Code, maar 365 dagen per jaar.

Mark Dekker, bestuurslid Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG)

Code toont betrokkenheid geneesmiddelensector bij passende zorg