14-03-2023

Carla Vos in Medisch Specialist: ‘Veel stappen gezet’

Carla Vos
‘Samenwerken met de industrie is onontbeerlijk voor het continu verbeteren van de zorg, maar de schijn van belangenverstrengeling is snel gewekt.’ Dat zegt Carla Vos, adjunct-directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), in het maartnummer van de Medisch Specialist. Ze pleit voor duidelijke afspraken en openheid.

Medicijnen moeten en kunnen de zorg verbeteren, zegt Vos in het interview in het magazine van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). ‘Voor artsen spreekt het vanzelf, maar een bedrijf heeft ook geen baat bij ontevreden patiënten. Je valt snel door de mand als je met een medicijn op de proppen komt, dat vervolgens bij 80% van de mensen niet werkt.’

Voorbeelden

Carla Vos noemt ABOARD (bij dementie) en de Dutch Cardiovascular Alliance als voorbeelden van goede samenwerking tussen meerdere bedrijven en ziekenhuizen. ‘Het draait om samen afstemmen wat je wilt bereiken en wat ieders bijdrage daaraan is. Vervolgens moet je daar heel open over zijn’, zegt Vos.
Er zijn de afgelopen tien jaar veel stappen gezet, stelt ze. Ze noemt in dat verband het Transparantieregister Zorg en ook de Code van de VIG. In de Code staan afspraken over integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit.

Lees het volledige interview in Medisch Specialist