14-05-2024

De vele voordelen van klinisch onderzoek

Klinisch onderzoek patiënten zorg

Klinisch onderzoek draagt bij aan meer behandelopties voor de Nederlandse patiënt. Vooruitlopend op Clinical Trial Day, jaarlijks op 20 mei, belichten we het fantastische werk dat onze lidbedrijven verrichten in nauwe samenwerking met medisch specialisten, onderzoeksmedewerkers en alle anderen die klinische studies mogelijk maken.

Met klinisch onderzoek - onderzoek bij mensen – wordt de effectiviteit en veiligheid van nieuwe middelen vastgesteld. ‘Nederland behoort tot de Europese top in klinisch onderzoek en bezit veel kennis en kunde op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling’, aldus Peter Bertens, manager Innovatie bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). 'Met name op het gebied van de oncologie, auto-immuunziektes, zeldzame ziektes en aandoeningen van het zenuwstelsel blinken we uit.'

Voordelen klinisch onderzoek

‘Het is belangrijk dat Nederland aantrekkelijk blijft voor het uitvoeren van klinisch onderzoek. Het biedt namelijk veel voordelen: voor patiënten, voor artsen, voor onderzoekers én voor de Nederlandse economie’, licht Bertens toe.

  • Patiënten krijgen de kans om tijdens een klinische studie in een vroeg stadium toegang te krijgen tot innovatieve behandelingen tegen hun aandoening.
  • Artsen maken kennis met de meest innovatieve behandelingen en vergroten zo hun medische expertise.
  • Wetenschappers kunnen door klinisch onderzoek kennis vergaren en daarmee wetenschappelijk inzichten en innovaties ontwikkelen.
  • De Nederlandse economie krijgt een boost, doordat geneesmiddelenbedrijven jaarlijks honderden miljoenen euro’s in klinisch onderzoek besteden. Dat leidt tot hoogwaardige werkgelegenheid bij medische onderzoekscentra, universiteiten, ziekenhuizen, bedrijven en service verleners. Bovendien zullen buitenlandse bedrijven zich sneller in Nederland vestigen wanneer Nederland zich Europees gezien manifesteert als koploper op het gebied van klinisch onderzoek.

Aantrekkelijk land

Nederland is nu nog een aantrekkelijk land voor het uitvoeren van klinisch onderzoek. Nederland heeft relatief veel artsen (41) per 10.000 mensen. ‘Dat vergemakkelijkt de logistiek van klinisch onderzoek’, licht Bertens toe. Daarnaast heeft Nederland ook relatief veel ziekenhuizen en een hoge bevolkingsdichtheid. Daardoor is er in Nederland eenvoudig toegang tot potentiële deelnemers aan klinische studies.

Obstakels

‘Behalve kansen, zijn er ook uitdagingen', merkt Bertens op. 'Dat blijkt uit een studie naar de positie van Nederland binnen Europa op dit vlak die eind vorig jaar werd opgeleverd.’ Uitdagingen zijn onder meer voldoende biomedisch geschoold personeel om de studies uit te kunnen voeren, de soms lange doorlooptijden voor onderzoekscontracten, de publieke perceptie over door de farmaceutische industrie gesponsord onderzoek en de samenwerking tussen academische ziekenhuizen en bedrijven.

'Ook maatregelen omtrent kostenbeheersing kunnen een bedreiging vormen voor klinisch onderzoek', voegt Bertens toe. 'Neem de aangescherpte PASKWIL-criteria. Deze aanscherping verkleint de kans van Nederland om nieuwe klinische studies te krijgen. Dat is slecht voor de Nederlandse patiënt en voor de Nederlandse arts, die studiemogelijkheden mist.'

Koploper

Om Nederland aantrekkelijk te houden en nóg aantrekkelijker te maken, ontwikkelt de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) een Nationaal Actieplan Klinisch Onderzoek. Binnen de DCRF slaan vele partners – waaronder ook de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen - hun handen ineen om van Nederland hét gidsland op het gebied van klinisch onderzoek te maken. Het actieplan wordt binnenkort gepresenteerd.

Meer weten?