12-09-2023

Denktank analyseert medicijnprijzen en innovatie

Itif medicijnprijzen innovatie
© Bron: ITIF
In het artikel ‘How Skeptics Misconstrue the Link Between Drug Prices and Innovation’ geven ITIF-auteurs Stephen Ezell en Kelli Zhao een ferme reactie op een recent artikel in het British Medical Journal (BMJ). Hierin wordt beweerd dat hoge geneesmiddelenprijzen niet nodig zijn en ook niet te rechtvaardigen zijn door de uitgaven van de sector aan onderzoek en ontwikkeling.

De IFIF-auteurs geven aan dat het BMJ-artikel, geschreven door Aris Angelis en collega’s, een gebrekkige analyse is die de essentiële link tussen medicijnprijzen, onderzoek en ontwikkeling en innovatie verkeerd presenteert. In een aantal key facts weerleggen ze deze argumenten en laten zien hoe wankel de beweegredenen zijn voor prijscontroles van medicijnen.

Prijzen onveranderd

Het artikel in BMJ beweert dat de medicijnprijzen in de Verenigde Staten snel stijgen. In werkelijkheid bleven de nettoprijzen van de fabrikanten – de kosten van medicijnen na kortingen en terugbetalingen – vorig jaar onveranderd en lagen ze al vijf jaar op rij onder de inflatie.
Het BMJ-artikel stelt ook dat farmaceutische bedrijven buitensporig winstgevend zijn. Maar de auteurs geven aan ze minder verdienen dan het gemiddelde Amerikaanse bedrijf in de S&P 500.

122 miljard aan R&D investeringen

Een ander argument tegen geneesmiddelenbedrijven is dat ze te veel uitgeven aan marketing. In feite gaven ze in 2020 zo’n 6,58 miljard dollar uit. Dat is slechts een klein deel van de 122 miljard dollar die ze dat jaar in R&D investeerden in de Verenigde Staten.
Een laatste beschuldiging is dat de industrie nauwelijks innoveert. Maar de meeste nieuwe geneesmiddelen in de afgelopen jaren waren gericht op nieuwe werkingsmechanismen. Alleen al vorig jaar was 54% van de door de FDA goedgekeurde geneesmiddelen gericht op nieuwe mechanismes, of waren ze een zogenaamde ‘eerste-in-klasse’.

Toename levensverwachting

Afsluitend stellen de ITIF-auteurs dat het belangrijkste voordeel van het Amerikaanse systeem voor geneesmiddelenprijzen is dat het innovators in staat stelt hun hoge voorafgaande R&D-investeringen terug te verdienen en genoeg te verdienen om verder te investeren in R&D voor toekomstige behandelingen en genezingen. De aanzienlijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling van de wereldwijde farmaceutische industrie hebben enorme bijdragen geleverd aan de volksgezondheid, goed voor 73% van de toename van de levensverwachting bij de geboorte in 30 landen wereldwijd.

ITIF staat voor Information Technology and Innovation Foundation, een onafhankelijke denktank die onderzoek doet naar en voorlichting geeft over wetenschaps- en technologiebeleid.

How Skeptics Misconstrue the Link Between Drug Prices and Innovation (itif.org)