14-05-2024

Dertien geneesmiddelen kandidaat voor sluis

Shutterstock 2131254633 medicijnen injectie pillen

Zorginstituut Nederland heeft onlangs de sluiskandidaten voor de tweede helft van 2024 bekend gemaakt. Net als bij de vorige ronde zijn er dertien nieuwe kandidaten genoemd voor eventuele plaatsing in de sluis. Het gaat om geneesmiddelen die naar verwachting in de tweede helft van 2024 een registratie krijgen van de Europese medicijnautoriteit EMA.

Het overzicht, dat is gepubliceerd op de website Horizon Geneesmiddelen, laat zien voor welke aandoeningen er betere behandelingen aankomen. Van de dertien geneesmiddelen zijn er zeven ontwikkeld voor een vorm van (bloed)kanker. Daarnaast staan in de aankondigingsbrief: twee geneesmiddelen voor hemofilie, twee voor een aandoening in het oog, één voor Alzheimer in een vroeg stadium en één voor een erfelijke huidaandoening.

In de sluis

In de aankondigingsbrief van de sluiskandidaten staat ook de stand van zaken beschreven ten aanzien van de eerder aangekondigde sluiskandidaten. Van de vorige aangekondigde dertien kandidaten (bekendgemaakt op 19 oktober 2023) zijn inmiddels vier geneesmiddelen daadwerkelijk in de sluis geplaatst. Datzelfde geldt voor vier middelen die al eerder waren aangekondigd.

Criteria aangescherpt

Als nieuwe geneesmiddelen naar verwachting een groot beslag leggen op het medicijnbudget van ziekenhuizen, kan de minister van VWS een dergelijk medicijn in de sluis plaatsen, voor onderhandelingen over de prijs. Tijdens de sluisperiode wordt het nieuwe medicijn nog niet vergoed vanuit de zorgverzekering.

De criteria voor de sluis zijn per 1 juli 2023 aangescherpt. Als de kosten van een nieuw medicijn (voor een of meerdere indicaties) in totaal minstens € 20 miljoen per jaar bedragen, komt dat medicijn eerst in de sluis. Dat gebeurt ook als het medicijn voor een nieuwe indicatie jaarlijks minimaal € 50.000 per patiënt bedraagt én de totale jaarlijkse kosten € 10 miljoen of meer zijn.

Weesgeneesmiddel

Opmerkelijk is dat er in de aankondigingsbrief nog een geneesmiddel wordt genoemd dat formeel niet aan de sluiscriteria voldoet. Het gaat om een middel tegen de erfelijke, zeldzame aandoening Fanconi anemie. Dit middel kost weliswaar meer dan €50.000,- per patiënt per jaar. Maar vanwege het geringe aantal patiënten, zal de totale kostenpost minder bedragen dan €10 miljoen per jaar. Vanuit kosteneffectieve overwegingen zullen dergelijke dure weesgeneesmiddelen voortaan apart worden vermeld in de sluiskandidatenbrief.

Efficiëntere sluisprocedure

‘Goed nieuws dat er weer nieuwe behandelmethoden beschikbaar komen’, zegt Guido van den Boom, senior adviseur bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). ‘Tegelijk betekent deze aankondiging dat het steeds drukker in de sluis wordt.’ Dat onderstreept volgens Van den Boom de noodzaak om in goed overleg tot een efficiëntere sluisprocedure te komen. ‘Dan hoeven patiënten niet onnodig lang te wachten op nieuwe medicijnen. En kunnen het Zorginstituut en ministerie zo veel mogelijk worden ontlast.’

Lees verder: Aankondiging sluiskandidaten 2e helft 2024 | Horizonscan geneesmiddelen