10-07-2023

Doorpakken, voor brede welvaart en zorg op maat

VIG reageert op val kabinet
Binnenhof hofvijfer tweede kamer
‘We moeten voorkomen dat door de val van het kabinet de mooie initiatieven om de innovatiekracht in Nederland te stimuleren, op de achtergrond komen. Deze zijn juist hard nodig als oplossing voor het zorginfarct’, aldus Carla Vos, adjunct directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG).

De val van het kabinet kan grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling, toegang en toepassing van innovatieve behandelingen in Nederland. De VIG benadrukt het belang om door te pakken op onderwerpen die in gang zijn gezet door de huidige ministers van VWS en EZK. In een recente brief roept demissionair minister Adriaansens (EZK) op tot brede welvaart in Nederland, waarbij innovaties van onder meer de geneesmiddelensector één van de sleuteltechnologieën zijn van de toekomst. ‘We lopen tegen de grenzen aan van ruimte, natuur, energie, arbeid en zorg. Alleen door in te zetten op innovatie, duurzaamheid en strategische autonomie houden we Nederland sterk en welvarend,’ aldus Adriaansens.

Zorg op maat

Eerder gaf demissionair minister Kuipers met het IZA het startschot om op een andere manier naar zorg te kijken en een zorgtransitie in te zetten, zodat patiënten ook in 2040 de juiste zorg kunnen krijgen, met de minste impact op het milieu. Duurzame, passende zorg dus. Daarnaast publiceerde hij onlangs de contouren van een toekomstbestendig stelsel voor de vergoeding van nieuwe geneesmiddelen. Vos: ‘Juist in deze tijd, waarin we aanlopen tegen een zorginfarct, is het van belang dat er geen stilstand is en dat we samen de ommezwaai naar betere en passende zorg blijven versnellen. ‘

Minder druk op de zorg

Innovatiekracht is de sleutel voor het dreigende zorginfarct. Om dat te voorkomen, kunnen nieuwe geneesmiddelen een belangrijke rol spelen. Ze dragen immers bij aan een betere gezondheid, een hogere kwaliteit van leven en minder druk op de zorg.
Vos: ‘De geneesmiddelensector is volop in gesprek met VWS, EZK en andere partijen in de zorg. We blijven graag betrokken bij de grote uitdagingen en kansen in de zorgsector, zoals vergrijzing, de toenemende druk op het zorgpersoneel, preventie en duurzaamheid.‘
Om de druk op het zorgpersoneel te ontlasten, publiceerde de sector onlangs een onderzoek over de inzet van arbeidsbesparende innovaties. Door het passend en tijdig inzetten van geneesmiddelen kunnen we grote zorgverbeteringen doorvoeren en het tekort aan zorgpersoneel met 14% terugdringen.

Duurzamer

De VIG benadrukt dat de focus op klimaat en duurzaamheid overeind moet blijven.
‘We zetten ons al langere tijd in voor een duurzame geneesmiddelensector, die bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen van Nederland. Het zou zonde zijn als het milieu nu on hold wordt gezet,' aldus Vos.
De sector heeft onlangs een uitvoeringsplan voor de Green Deal 3.0 ingeleverd bij de overheid, waarin zij beschrijft welke stappen zij de komende jaren gaat nemen om de sector verder te verduurzamen. De VIG hoopt dat het nieuwe kabinet, maar ook het huidige kabinet in deze beleidsarme periode, blijft doorpakken op de mooie initiatieven die zijn ingezet.