23-05-2023

Factsheet onderstreept belang van klinisch onderzoek

Shutterstock 1922200124_laborante vrouw_microscoop
Ieder jaar besteedt de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) aandacht aan World Clinical Trials Day. Dit is de dag waarop in 1747 de eerste klinische studie werd uitgevoerd op een Brits marineschip. Een scheepsarts waagde een poging om de vele gevallen van scheurbuik op het schip te behandelen met een behandeling die hij zelf bedacht.

Nu, 275 jaar later, is klinisch onderzoek een uiterst innovatief werkveld en een essentiële fase in de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel. Oftewel: zonder klinisch onderzoek geen nieuw geneesmiddel.

Op z’n allerbest

World Clinical Trials Day is een dag waarop wij aandacht vragen voor dit bijzondere onderdeel van ons werk. Klinisch onderzoek brengt patiënten, artsen en bedrijven samen. Hun inzet zorgt ervoor dat nieuwe behandelingen ontwikkeld kunnen worden, artsen hun medische expertise vergroten en patiënten toegang krijgen tot innovatieve behandelingen die nog niet op de markt zijn. De investeringen in onderzoek en ontwikkeling die nodig zijn voor klinisch onderzoek zijn bovendien een grote stimulans voor de economie. Het is publiek-private samenwerking op z’n allerbest.

Europese top

Nederland behoort tot de Europese top in klinisch onderzoek en bezit veel kennis en kunde op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling. Universitaire medische centra (umc’s) en ziekenhuizen brengen onderzoek en patiëntenzorg fysiek samen en zijn vanwege de hoge populatiedichtheid, hun ligging en infrastructuur makkelijk te bereiken voor de patiënt, ook vanuit het buitenland. Daarnaast zijn in Nederland veel deskundige artsen aanwezig die graag betrokken zijn bij klinisch onderzoek. Deze samenwerking is een motor voor onderzoek. Nederland publiceert het hoogste aantal publicaties per hoofd van de bevolking in heel Europa. En bijna de helft van alle publicaties uit Nederland heeft betrekking op het domein gezondheid.

Factsheet

Klinisch onderzoek draagt bij aan meer behandelopties voor de Nederlandse patiënt. De VIG wil Nederland daarom Europees koploper maken in klinisch onderzoek. We doen daarom de oproep om samen te werken aan:

  • innovatie en snelheid (zorg voor snelle en uniforme procedures);
  • samenwerking (versterk onderlinge samenwerking door het opzetten van een nationale data-infrastructuur);
  • patiëntperspectief (zet dit perspectief centraal, betrek patiënten en hun inbreng actief bij klinisch onderzoek).

In deze factsheet staan interessante feiten, cijfers en achtergronden op een rij!