21-03-2023

Farminform: ‘Waarom is data delen zo moeilijk?’

Data
Door data met elkaar te delen kunnen zorgverleners, onderzoekers, beleidsmakers en farmaceutische bedrijven geneesmiddelen optimaal inzetten. In de praktijk zijn er echter een aantal obstakels die het delen van data bemoeilijken, zo schrijft Farminform in een artikel op zorgvisie.nl. De organisatie roept betrokken partijen op om samen te werken om zorgdata beter beschikbaar en toegankelijk te maken voor alle partijen in het zorgsector.

‘Op dit moment zijn er diverse spelers in het zorgveld die elk een stukje van de data in handen hebben’, zegt Farminform. ‘Deze stukjes data komen moeizaam bijeen. De oorzaak hiervan kan zijn dat er commerciële belangen spelen, een partij streng gereguleerd is door de overheid, of dat partijen uit privacyoverwegingen het delen van data niet aandurven.’ Belangrijk punt bij het delen van data is, volgens Farminform – dat partijen elkaar niet als concurrenten zien maar als kennis- en samenwerkingspartners die allemaal hetzelfde willen: een doelmatige inzet van het zorgbudget en gepast gebruik van geneesmiddelen.

Meer inzicht

Al tijdens de ontwikkelingsfase van een nieuw geneesmiddel kunnen inzichten uit gezondheidsdata nodig zijn. ‘Zowel fabrikanten als zorgverleners en patiënten zijn gebaat bij de inzet van een geïntegreerd datamodel met klinische en farmaceutische data. Want samen bereik je nu eenmaal meer dan alleen’, aldus Ramon van Aert, beleidsadviseur bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). ‘Met de juiste zorgdata kunnen we meer inzicht krijgen in ziektes en kunnen we beter inschatten of een behandeling van patiënten succesvol is. Daarnaast worden data gebruikt om – in samenwerking met bijvoorbeeld artsen en ziekenhuizen – de kwaliteit van zorg verder te verbeteren.’

Lappendeken

Van Aert: ‘Veel zorgdata worden in Nederland digitaal geadministreerd, maar het is een lappendeken van gegevens die op verschillende plekken aanwezig zijn. Dit moet beter. De VIG steunt dan ook de oproep van Farminform tot samenwerking tussen artsen, onderzoekers, overheid en farmaceutische sector om samen te komen tot een toekomstbestendige infrastructuur voor toegang en uitwisseling van gezondheidsdata.’

Lees het artikel van Farminform op Zorgvisie.nl.