07-03-2023

Geneesmiddelensector zet vol in op verduurzaming

Duurzaamheid
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) heeft het uitvoeringsplan voor de Green Deal 3.0 ingeleverd bij de overheid. In dit plan beschrijft de geneesmiddelensector welke stappen zij de komende jaren gaat nemen om de sector verder te verduurzamen.

Het plan omvat vijf acties: het verder verwerven van duurzaamheid in bedrijfsstrategie, het verminderen of van de CO2 uitstoot van de bedrijfsvoering, het promoten van circulair werken, het verminderen van geneesmiddelenverspilling en het integreren van duurzaamheidscriteria bij de inkoop van geneesmiddelen. De geneesmiddelensector zet zich hiermee in voor het verminderen van de impact van geneesmiddelen op het milieu en van het medicijngebruik door patiënten.

Green Deal 3.0

De Nederlandse zorgsector zet met de Green Deal 3.0 een belangrijke stap richting een duurzamere toekomst. Zorgpartijen hebben zich in deze nieuwe deal verbonden aan doelen, afspraken en acties die lopen van 2023 tot 2026. De eerste vijftien ondertekenaars, waaronder de VIG, stelden voor 1 maart concrete uitvoeringsplannen op. Deze plannen zijn aangeboden aan de ministeries van VWS, EZK, BZK en I&W.

Ketenaanpak Medicijnresten uit Water

‘Geneesmiddelenproducenten zetten zich al langer actief in om de milieu-impact van geneesmiddelen zo veel mogelijk te beperken’, zegt Carla Vos, adjunct-directeur VIG. ‘Zo wordt sinds 2006 bij de ontwikkeling van elk nieuwe geneesmiddel standaard een milieu-impact beoordeling uitgevoerd, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met de verwijderbaarheid uit water. Daarnaast vindt er voortdurend innovatie plaats om de productie van geneesmiddelen te vergroenen en onbedoelde milieueffecten te verminderen.’

In de ketenaanpak Medicijnresten uit Water werken producenten van geneesmiddelen samen met de overheid, zorgpartijen en de watersector aan zeventien maatregelen om medicijnresten in water terug te dringen.
Vos: ‘Het uitgangspunt hierbij is dat de beschikbaarheid van geneesmiddelen niet in het geding mag komen. Deze aanpak is bewezen effectief. Het is daarom niet voor niks, dat de ketenaanpak internationaal erkend is en het afgelopen jaar zelfs is genomineerd als finalist van de Future Policy Award. Deze nominatie is een waardering voor inspirerend, innovatief en effectief beleid voor een duurzame toekomst.’

Voorkomen is beter

Het voorkomen van verspilling is de meest effectieve manier om de hoeveelheid medicijnresten in het water te beperken. Immers, wat niet in het water terechtkomt, hoeft er ook niet uit. Het beginpunt is dat het juiste geneesmiddel, in de juiste dosering, de juiste patiënt moet bereiken. Krijgt een patiënt onverhoopt toch te veel geneesmiddelen mee? Dan moet de patiënt deze op een eenvoudige manier kunnen retourneren. Zo voorkomen we dat geneesmiddelen in het milieu belanden en kunnen die geneesmiddelen – mits er aan de juiste voorwaarden is voldaan - andere patiënten helpen.

Petitie huisartsen

In Nederland wordt jaarlijks voor circa 100 miljoen euro aan medicijnen weggegooid. Medicijnen die worden geretourneerd moeten, vanwege strenge regelgeving, nu nog worden vernietigd. Dinsdag 7 maart bieden huisartsen in de Tweede Kamer een petitie aan (zie foto onderaan tekst), waarin de overheid wordt gevraagd ervoor te zorgen dat teruggebrachte medicijnen opnieuw kunnen worden uitgegeven. Deze petitie is in lijn met het streven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dat de heruitgifte van medicijnen hoog op de agenda heeft staan. De VIG is, onder duidelijke voorwaarden, voorstander van de heruitgifte van geneesmiddelen en steunt dit voorstel.

Kamerdebat

De Tweede Kamer debatteert op 9 maart over verduurzaming van de zorg. Om de positie en inzet van de geneesmiddelensector helder te maken, leverde de VIG via een position paper inbreng voor dit debat.

Position paper Duurzame zorg

Skipr: zorgsector wil miljarden euro’s extra voor verduurzaming

Petitie pil
© Huisartsen bieden petitie aan in de Tweede Kamer