18-04-2023

‘Gezamenlijk gevoel van urgentie doelmatige en duurzame zorg is groot’

Foto edwin en jacco
Het eerste nationale symposium ‘Doelmatigheid en Duurzaamheid in de Zorg' georganiseerd door Erasmus MC en IQVIA werd gekenmerkt door een gezamenlijk gevoel van urgentie om de zorg doelmatiger en duurzamer te maken.

De maatschappelijke uitdagingen waar we met elkaar voor staan, vragen om een effectievere, efficiëntere en duurzame inzet van zorg. Het is dan ook goed om te zien dat er toenemende aandacht is voor doelmatigheid bij inzet van behandelingen en dat dit door alle betrokken partijen wordt omarmd. Specifiek op het onderwerp doelmatige inzet van geneesmiddelen was er een presentatie verzorgd door Edwin Ket, Director Value, Access & Pricing bij Bristol Myers Squibb en Jacco Lieste, Medisch Directeur van Roche Nederland.

Klinisch onderzoek

Doelmatige inzet van geneesmiddelen is iets waar we als sector volledig achter staan, kortom de juiste patient, het juiste geneesmiddel op het juiste moment. Door het mee ontwikkelen van biomakers in klinisch onderzoek, nu al in zo’n 70-80% van het fase 2 onderzoek, en een steeds betere inzet van (moleculaire) diagnostiek wordt het mogelijk om steeds beter van te voren te bepalen welke patiënt baat heeft bij welk geneesmiddel. Het is voor iedereen beter, met de patiënt voorop, dat een geneesmiddel doet wat het belooft.

Duurzame inzet

Maar om te komen tot een doelmatige en duurzame inzet hebben we iedereen in de keten nodig. Edwin Ket: ‘Passende zorg en gepast gebruik komt tot stand door samenwerking en de innoverende industrie kan daar een heel belangrijke bijdrage aan leveren door vroegtijdig in het denkproces betrokken te worden. We kunnen leren van alle goede voorbeelden, die er al zijn!’ Praktische voorbeelden aan het einde van het programma onderstreepten eens te meer dat echt doorpakken en succesvol implementeren staat of valt bij samenwerken.

Verschillende wegen

Ook benadrukte Jacco Lieste, medisch directeur van Roche Nederland ‘In de zorg werken we allemaal hard om patiënten beter te maken. Daarbij bewandelen we verschillende wegen, als arts, verpleegkundige of farmaceut. Maar we komen uit op hetzelfde punt, bij de patiënt. Samen optrekken om de zorg efficiënter en duurzamer te maken is in ons aller belang, en ook daar kunnen we gezamenlijk optrekken.’

Heruitgifte

Activiteiten die kunnen bijdragen aan een duurzame inzet van personeel maar ook vergroening van de zorg zijn belangrijk om nader te belichten. Zo heeft de VIG samen met Strategy& vorig jaar zomer het rapport ‘Verlaging van het personeelstekort in de Zorg’ gepubliceerd. Hier wordt duidelijk dat door goed geneesmiddelengebruik 8-14% van het personeelstekort in de zorg kan opvangen. Dit staat gelijk aan een middelgroot ziekenhuis. Verder heeft de VIG afgelopen jaar de Green Deal 3.0 getekend waarbij ook gepast gebruik en heruitgifte van geneesmiddelen een belangrijk onderdeel is, met als gedachte wat niet wordt gebruikt of hergebruikt, komt ook niet in het milieu.

Toekomstbestendig

Met dit congres wordt onderstreept dat deze samenwerking en initiatieven goed bij elkaar brengen, belangrijk zijn om de zorg toekomstbestendig te maken. ‘Goed om te zien dat zoveel partijen, publiek en privaat, bijeenkwamen om doelmatigheid en duurzaamheid in de zorg te bespreken. Het zijn onderwerpen waar we allemaal mee te maken hebben en aan werken. Het is dan ook belangrijk dat we elkaar blijven opzoeken en oplossingsgericht met elkaar in gesprek zijn!’ aldus Dineke Amsing, manager Strategisch Coalities bij de VIG.