23-05-2023

GVS-herberekening definitief van de baan

GVS, Geneesmiddelen, verpakkingen, apotheek, vergoeding
De herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) gaat definitief niet door. Minister Kuipers geeft aan dat maatregelen om de gevolgen en risico’s van een herberekening te verzachten niet haalbaar zijn gebleken. Dat schreef hij 17 mei in een brief aan de Tweede Kamer.

‘Afstel van de GVS-herberekening is een weloverwogen besluit’, zegt Wim de Haart, manager gezondheidseconomie en vergoedingen bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). ‘De risico’s van beschikbaarheidsproblemen en de gevolgen voor patiënten waren niet te overzien.’

Grote impact voor patiënten

Het plan van het ministerie van VWS was aanvankelijk om de vergoedingslimieten aan te passen, wat in de meeste GVS-clusters zou leiden tot een daling van de vergoedingslimiet. Dit dreigde miljoenen Nederlandse patiënten te raken, op een of andere manier.
‘Een herberekening kan grote impact hebben, met name voor patiënten’, schrijft de minister.
Het is moeilijk om de exacte gevolgen in te schatten, constateert hij ook in de brief. Als fabrikanten hun prijzen niet aanpassen op de nieuwe limiet, zou dat kunnen betekenen dat patiënten moeten bijbetalen óf overstappen naar een ander geneesmiddel. Dat laatste is niet altijd goed mogelijk, om medische redenen, en zorgt bovendien voor extra werk en dus ook kosten bij apothekers en voorschrijvers.
In september 2022 stelde de minister de geplande GVS-herziening al een jaar uit, naar 1 januari 2024. Destijds schreef de minister de Kamer dat hij signalen had ontvangen over risico’s voor beschikbaarheid van extramurale geneesmiddelen.

Petitie

De geplande GVS-herziening leidde vorig jaar tot veel onrust en protest, met name bij patiëntenorganisaties. De Kamercommissie voor VWS nam 4 oktober zelfs een petitie van diverse (patiënten)organisaties in ontvangst waaronder ruim 30.000 handtekeningen stonden. De organisaties, met de 21-jarige diabetespatiënt Sam Mebius als boegbeeld, riepen de minister op om de definitief te stoppen met de geplande bezuiniging op het GVS.
De VIG was van meet af aan tegen de GVS-herziening. ‘Onnodig, onverstandig, en onrealistisch’, zo luidde het samengevatte standpunt van de VIG.

Hoe dan wel?

Minister Kuipers schrijft in zijn brief van vorige week dat hij de Kamer in de komende Miljoenennota, in september, zal informeren over de manier waarop hij de € 140 miljoen per jaar wél wil besparen. Verder schrijft hij: ‘Ik wil de komende tijd bekijken hoe ik het GVS zo kan inzetten, dat het bijdraagt aan een toekomstbestendige vergoeding van extramurale geneesmiddelen. Daarbij wil ik nadrukkelijk het veld betrekken. Ik zal de Kamer begin 2024 informeren over het vervolg van GVS.’

Brief minister Kuipers