10-10-2023

Hartfalenepidemie halt toeroepen

D Eltaplan hartfalen
Over hartfalen is veel onwetendheid. Het Deltaplan Hartfalen moet daar een einde maken. Het eerste project van dit Deltaplan, een nieuw online platform, werd op World Heart Day (29 september) opgeleverd. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) draagt dit platform een warm hart toe.

Op het nieuwe platform www.deltaplanhartfalen.nl gaan hartfalenspecialisten samenwerken, om hartfalen effectief aan te pakken. Het is dé online verzamelplaats voor lopende onderzoeken, projecten en best practices op het gebied van hartfalen. Het platform maakt inzichtelijk waar de hiaten liggen in de hartfalenzorg en waar de onderlinge samenwerking beter kan.

Deltaplan Hartfalen

Deltaplan Hartfalen is een initiatief van de Hartstichting, het Netherlands Heart Institute en de Dutch Cardio Vascular Alliance (DCVA). Binnen de DCVA bundelen 22 onderzoeks- en zorginstanties hun krachten om oplossingen voor hart- en vaatziekten sneller bij patiënten te krijgen. De VIG is een van de partners van de DCVA.
‘Ons doel is de hartfalen-epidemie een halt toeroepen’, aldus Dineke Amsing, manager Strategische Coalities bij de VIG. ‘Dat willen we bereiken door meer maatschappelijke aandacht te vestigen op hartfalen, in te zetten op vroege opsporing, de zorg verder te verbeteren en onderzoeksconsortia te initiëren.’

Ernst en omvang

‘Ongeveer 240.000 Nederlanders hebben hartfalen. Daarnaast wordt geschat dat een vergelijkbaar aantal dit heeft zonder het te weten. En door vergrijzing zal dit aantal de komende jaren nog flink toenemen. De impact op de kwaliteit van leven is groot’, aldus Amsing. ‘Meer bewustzijn en optimaliseren van het zorgpad zijn daarom hard nodig; van preventie tot aan palliatieve zorg. Hierbij is structurele samenwerking tussen alle betrokken partijen essentieel. Alleen gezamenlijk kunnen we de ziektelast van hartfalen drastisch verminderen.’

Dutch Cardiovascular Alliance

Het Deltaplan Hartfalen sluit naadloos aan op de missie van de DCVA, namelijk het verminderen van de ziektelast van cardiovasculaire ziekten met 25%. Binnen de DCVA zijn 22 uiteenlopende onderzoeks- en zorgorganisaties vertegenwoordigd, uit zowel de private als de publieke sector. Door kennis en kunde vanuit beide sectoren te bundelen, wil de DCVA oplossingen voor hart- en vaatziekten sneller bij de patiënt krijgen.

Interviews en blog

Nederland telt in totaal zo’n 1,7 miljoen mensen met een hart- en vaatziekte. Medicijnen hebben de behandeling van deze aandoeningen de laatste jaren flink verbeterd, maar er is ook nog veel te doen. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van risicofactor nummer één: overgewicht. Lees er meer over in interviews met cardioloog Arend Mosterd, huisarts Jasper Snijders, patiënt Denis Janssen en een blog van Carla Vos, adjunct-directeur VIG.

Online platform Deltaplan Hartfalen