05-12-2023

Horizonscan: veel nieuwe medicijnen gericht op kanker

Gentherapie en celtherapie

De komende twee jaar komen er naar verwachting 246 nieuwe geneesmiddelen en 189 bestaande geneesmiddelen op de Europese markt voor een nieuwe indicatie. Bijna de helft van die medicijnen is gericht op kanker. Dat schrijft het Zorginstituut Nederland in de nieuwe editie van de Horizonscan Geneesmiddelen, die dinsdag verscheen.

Tot eind 2025 worden voor verschillende vormen van kanker 104 indicatie-uitbreidingen en 83 nieuwe geneesmiddelen op de markt verwacht. De meeste daarvan zijn bedoeld voor mensen met long- en borstkanker.

Opmars gentherapieën

Verder valt op dat het aantal gen-, cel- en weefseltherapieën (Advanced Therapy Medicinal Products, ATMP’s) blijft stijgen. Ze worden wel aangeduid als gamechangers, omdat een eenmalige behandeling vaak volstaat. Meer dan 10% van de medicijnen die naar verwachting de komende twee jaar een EMA-goedkeuring krijgen, is te omschrijven als een ATMP.

Eerste helft 2024

In de eerste helft van 2024 worden registraties verwacht voor 42 nieuwe geneesmiddelen (specialité’s) en 43 indicatie-uitbreidingen van al eerder geregistreerde middelen. Deze medicijnen zijn gericht op oncologie, cardiovasculaire aandoeningen, chronische immuunziekten, longziekten algemeen, neurologische aandoeningen (waaronder dementie), hematologie, stofwisseling en endocrinologie.

Nieuw perspectief

‘Goed om te zien dat de stroom medicijninnovaties door blijft gaan’, zegt Carla Vos, adjunct-directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). ‘Belangrijk ook dat nieuwe door de EMA geregistreerde medicijnen na een zorgvuldige afweging van kosten en baten snel ter beschikking komen van de patiënten die ze hard nodig hebben. Daarover zijn we continu in gesprek met het Zorginstituut en het ministerie van VWS. Het nieuwe Dashboard Doorlooptijd Geneesmiddelen van VWS gaat ons absoluut helpen om helderheid, en waar mogelijk ook versnelling, te krijgen in het vergoedingsproces.’

Extra aandacht is volgens Vos nodig voor de gen-, cel- en weefseltherapieën. ‘Die zijn relatief nieuw, maar veelbelovend. Dat vraagt ook om een nieuw perspectief van de beoordelaars van het EMA, CBG, het Zorginstituut en VWS. Samen met onder meer FAST en het CBG werken we op dit moment aan een nieuwe publicatie over alle procedures die we moeten doorlopen bij onderzoek, registratie en vergoeding van ATMP’s. Deze publicatie is bedoeld als handboek voor onderzoekers en bedrijven.’

Volledig bericht Horizonscan Geneesmiddelen, 5 december 2023