06-02-2024

Mark Kramer: ‘Ik wil me inzetten voor meer nuance’

2402 Kramer07s RGB Q0 A4436

‘Voor de ontwikkeling en toegang tot innovatieve geneesmiddelen is goede samenwerking en onderling vertrouwen binnen de zorgsector onmisbaar’, zegt prof. dr. Mark Kramer, sinds 6 februari 2024 de eerste onafhankelijke voorzitter van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). ‘De geneesmiddelensector staat er bij sommige stakeholders niet goed op. Daardoor ontstaan soms welles, nietes-spelletjes waar niemand wat mee opschiet, ook patiënten niet.’

Kramer: ‘Het gaat er uiteindelijk om dat we zorgen dat patiënten kunnen blijven beschikken over nieuwe geneesmiddelen. Nederland drijft op een kenniseconomie, en de life sciences sector maakt daar een belangrijke onderdeel van uit. Als dan een van de partners zijn rol niet kan pakken, dan verliezen we allemaal.’

Belangrijkste beslissers

Eerder was Kramer onder meer bijna 8 jaar lid van de Raad van Bestuur van het Amsterdam UMC en hoogleraar interne geneeskunde. In de Skipr 99, de jaarlijkse lijst met de belangrijkste beslissers in de gezondheidszorg, staat hij in 2024 op de negentiende plaats.

Meer nuance

Kramer wil de komende maanden allereerst vooral in gesprek gaan met leden van de VIG en de stakeholders. ‘Met mijn benoeming geeft de VIG aan meer werk te willen maken van haar maatschappelijke dialoog, met stakeholders maar ook met anderen. De beelden over de sector zijn nu te zwart-wit. Daar zou veel meer nuance in moeten komen, en daar wil ik me hard voor maken. Daarbij moeten sommige hardnekkige ideeën worden rechtgezet, bijvoorbeeld dat we steeds meer geld uitgeven aan geneesmiddelen. Terwijl we in Nederland na Denemarken het minste geld uitgeven aan medicijnen.’

Om tafel

‘Aan de andere kant zag ik als ziekenhuisbestuurder ook dat kostbare geneesmiddelen een flinke hap nemen uit het ziekenhuis budget. Maar daarbij willen we dat patiënten snel in aanraking kunnen blijven komen met nieuwe geneesmiddelen. Om daarvoor te zorgen moeten we om tafel en maatschappelijke afspraken maken.

Dat betekent ook dat farmaceutische bedrijven, in samenwerking met artsen moeten kijken naar de werkzaamheid van hun geneesmiddelen in de praktijk, en als dat nodig is daarop afspraken aanpassen. Met een vergoeding die recht doet aan het middel. ‘

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Vanwege zijn langdurige ervaring als arts, hoogleraar en ziekenhuisbestuurder verwacht Kramer dat de stakeholders gaan ervaren dat geneesmiddelen bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nog serieuzer willen nemen. ‘De introductie van de Code van de sector was al een belangrijke stap in die richting. Nu krijgt de VIG een voorzitter die niet uit de eigen gelederen komt en in zekere zin een unusual suspect is.

Goede samenwerking

'Een enkeling zal misschien zelfs wat verbaasd zijn dat ik mijn witte jas inruil voor het onafhankelijk voorzitterschap van de VIG. Ik vind goede samenwerking tussen álle partijen in de keten te belangrijk om ons neer te leggen bij de soms moeizame onderlinge verhoudingen, die wat mij betreft tot het verleden gaan horen’, aldus Kramer.

Lees ook het persbericht over de benoeming van Mark Kramer