22-04-2024

Bezoek aan hoofdkantoren Roche en Novartis

Innovatiemissie Zwitserland
Switzerland flag

Van onderzoekers tot ondernemers en van patiëntvertegenwoordigers tot zorgprofessionals: mensen met uiteenlopende achtergronden zijn deze week op Innovatiemissie in Zwitserland. Op het programma staat onder meer een bezoek aan lidbedrijven Roche en Novartis, die beide hun hoofdkantoor in Bazel hebben.

Op maandagochtend stond het bezoek aan Roche op het programma, waar ze werden ontvangen door de Nederlandse onderzoekers Hans Clevers en Gijs van den Brink. Hier werd uitgebreid stilgestaan bij de rol van innovatieve geneesmiddelenbedrijven in het onderzoeks- en ontwikkelingstraject van nieuwe medicijnen. En bovenal op welke wijze samenwerkingen het beste van de grond kunnen komen.

Innovatieve therapieën

Alle deelnemers van de missie zijn betrokken bij of actief op het gebied van de ontwikkeling en productie van innovatieve therapieën. Cel- en gentherapieën hebben daarbij speciale aandacht. Experts uit de Nederlandse en Zwitserse Life Sciences en Health (LSH) sector wisselen kennis en ervaringen uit. En zij verkennen samenwerkingsmogelijkheden die gericht zijn op snellere, slimmere, betere en meer betaalbare ontwikkeling, productie en beschikbaarheid van nieuwe therapieën voor patiënten.

Kansen en uitdagingen

In de afgelopen decennia hebben nieuwe geneesmiddelen de overlevingskansen en kwaliteit van leven voor veel patiënten over de hele wereld verbeterd. Ondanks deze vooruitgang bestaan er zorgen bij beleidsmakers en andere belanghebbenden over de toegang tot kostbare geneesmiddelen. De nadruk op kostenbeheersing vormt een uitdaging voor lopende en nieuwe ontwikkelingen, met name voor innovatieve therapieën. Nederland heeft de ambitie om die uitdagingen aan te gaan en de kansen te benutten voor innovatie in therapeutische ontwikkeling binnen deze context, zo schetsen de organisatoren van de missie.

Sterk innovatieklimaat

Qua innovatieklimaat vormt de Zwitserse biotech-farma sector een sterk voorbeeld; het staat internationaal bekend als een belangrijke speler. Het land heeft een robuust ecosysteem dat geavanceerd onderzoek integreert, een beroepsbevolking met hoog kennisniveau heeft en een aantrekkelijk financieel klimaat. Ook profiteert de sector van sterke samenwerkingen tussen de academische wereld en de industrie, wat innovatie bevordert. In deze innovatiemissie worden de mogelijkheden voor internationale samenwerking op het gebied van duurzame therapieontwikkeling verder verkend.

Economische en strategische potentie

Ook in Nederland heeft de LSH- sector een enorme economische en strategische potentie. Met ruim 3.000 bedrijven, meer dan 100.000 werknemers en een jaarlijkse omzet van 50 miljard is de sector al sterk geworteld in ons land. Als alle partijen in de LSH-sector nóg beter samenwerken, kan Nederland binnen Europa uitgroeien tot een toonaangevend land voor medicijnontwikkeling en -productie. Hiervoor werkt de VIG samen met de topsector Health Holland en andere partijen aan een nationale strategie voor de sector.

Gevarieerd programma

Behalve een bezoek aan Novartis en Roche, staan ook de Swiss Biotech Day Conference en de het seminar ‘Cell and Gene Therapy Towards Clinical Practice’ op het programma. We wensen alle deelnemers een inspirerende missie toe. De Innovatiemissie wordt georganiseerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Innovatie Attaché Netwerk Wenen en München, de Nederlands ambassade Zwitserland en Health~Holland.