27-05-2024

Klinisch onderzoek verder versterken

Nationaal Actieplan
Nationaal actieplan klinisch onderzoek

Effectieve uitvoering van klinisch onderzoek, de onderzoeksdeelnemer als partner en academic excellence. Dat staat centraal in het Nationaal Actieplan Klinisch Onderzoek dat vorige week werd gelanceerd door de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF). Nederland heeft een stevige positie op het gebied van klinisch wetenschappelijk onderzoek. Maar het kan nóg beter en sneller.

Het Nationaal Actieplan beschrijft concrete doelen en identificeert acties om WMO-plichtig onderzoek in Nederland te optimaliseren. De uiteenlopende stakeholders die zijn aangesloten bij de DCRF hebben het plan samen ontwikkeld. Ook de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) is als partner aangesloten.

Kwalitatief goed

Klinisch onderzoek is van groot belang voor snelle toegang tot behandelingen en diagnostiek en het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de patiënt. Daarnaast stelt een goed functionerende onderzoeksinfrastructuur, die aansluit op Europese afspraken, Nederland in staat om in geval van een pandemie snel en adequaat te handelen. Uit de benchmarkstudie, die in december 2023 verscheen, bleek dat Nederland het goed doet op dit vlak. Tegelijkertijd is het in deze competitieve wereld van belang om de positie van het Nederlandse klinische onderzoek te blijven versterken.

Verbeteringen

‘De benchmark en de daaropvolgende expertmeeting waren voor ons het uitgangspunt om gericht te werken aan verdere verbeteringen’, aldus DCRF-voorzitter Bart Scheerder in een interview met expertisecentrum FAST. ‘Het nationaal actieplan benoemt wat volgens een brede groep stakeholders nu de belangrijkste acties zijn op het gebied van klinisch onderzoek. We hebben het dan over de hele breedte van de wet medisch wetenschappelijk onderzoek, dus bijvoorbeeld ook onderzoek naar drug repurposing en klinische studies die niet met geneesmiddelen te maken hebben’.

Looptijd

Het nationaal actieplan heeft een looptijd van een jaar, waarna opnieuw gekeken zal worden wat de prioriteiten zijn. In dat jaar zullen op drie belangrijke terreinen ontwikkelingen in gang gezet worden: procedures rond het uitvoeren van klinische studies, patiëntenparticipatie en samenwerkingsverbanden.

Verder lezen