09-05-2023

Lilly presenteert studieresultaten alzheimermedicijn

Ziekte van Alzheimer Dementie
Eli Lilly and Company, het in de Verenigde Staten gevestigde geneesmiddelenbedrijf en moederbedrijf van Lilly Nederland, maakte 3 mei de resultaten bekend van een studie naar een nieuw medicijn tegen de ziekte van Alzheimer. Het medicijn met de werkzame stof donanemab kan de cognitieve en functionele achteruitgang van alzheimerpatiënten significant vertragen, aldus Lilly.

Aan de wereldwijde fase 3 studie, die achttien maanden duurde, namen in totaal 1.736 patiënten met beginnende alzheimer deel. Patiënten kregen het medicijn óf een placebo, waarbij zowel de arts als de patiënt niet wist of het ging om het medicijn of het placebo. Bijna de helft (47%) van de deelnemers die het medicijn kreeg, had na een jaar geen achteruitgang in cognitieve vermogens en dagelijks functioneren. In de placebogroep bleef een aanzienlijk lager percentage stabiel: 29%.
Uiterlijk in juni wil Lilly bij de Amerikaanse medicijnautoriteit FDA registratie aanvragen voor dit nieuwe medicijn. Wanneer Lilly een registratie aanvraagt bij de Europese EMA is nog niet bekend.

Reactie

Lilly Nederland laat desgevraagd in een korte reactie weten dat dit een positieve en bijzondere stap voorwaarts is, maar dat er nog vele stappen moeten volgen voordat Nederlandse patiënten er echt iets aan kunnen hebben.
‘Mogelijk heeft een selecte groep patiënten baat bij dit nieuwe medicijn, dat moet de toekomst leren’, zegt Marco Frenken, Country Manager van Lilly Nederland. ‘Tegelijkertijd kan het zo zijn dat een grotere groep er weinig aan heeft, omdat de werkzaamheid onvoldoende is of de bijwerkingen te heftig zijn. Verder vinden we het belangrijk dat het zorgveld zich goed kan uitspreken over het effect van dit nieuwe medicijn. Kortom, het is een mooie eerste stap, maar we zijn er nog niet. De afgelopen decennia hebben ons geleerd dat de strijd tegen alzheimer zeer moeilijk en soms onvoorspelbaar is.’

Persbericht Lilly

Bericht Alzheimer Nederland

Bericht Skipr