06-02-2024

Mark Kramer nieuwe voorzitter VIG-Bestuur

2402 Kramer02s RGB Q0 A4414

Op 6 februari 2024 start prof. dr. Mark Kramer als nieuwe voorzitter van het Bestuur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). Hij wordt de eerste onafhankelijke voorzitter van de VIG. Met zijn benoeming treedt Marco Frenken terug als voorzitter. Daarnaast heeft het bestuur Carla Vos per 6 februari benoemd als directeur van het VIG-bureau. Zij was tot nu toe de adjunct-directeur. In deze functie zal ze nauw samenwerken met de nieuwe voorzitter.

Eerder was Kramer onder meer 8 jaar lid van de Raad van Bestuur van het Amsterdam UMC en hoogleraar interne geneeskunde. Hij blijft actief als toezichthouder bij Pluryn, een instelling voor gehandicapte jongeren, en bij De Forensische Zorgspecialisten (DFZS). In de ‘Skipr 99’, de jaarlijkse lijst met de belangrijkste beslissers in de gezondheidszorg, staat hij in 2024 op de 19de plaats.

Boegbeeld

De VIG verandert het bestaande bestuursmodel met een roulerend voorzitterschap van één van de leden, in een model met een voorzitter van buiten de sector. Daarmee sluit de VIG aan bij een bredere ontwikkeling onder brancheorganisaties.

Het voordeel van een voorzitter zonder een directe link met de bedrijfsvoering van een bedrijf, is dat deze geloofwaardiger kan optreden als boegbeeld en ambassadeur van de gehele sector. De voorzitter kan daardoor beter een verbinder zijn tussen de leden en externe stakeholders.

Bruggenbouwer

Marco Frenken: 'Met de komst van Mark als voorzitter zetten we een nieuwe stap om het vertrouwen van onze stakeholders te versterken dat wij als een betrouwbare zorgpartner onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zien en nemen. Met zijn achtergrond als arts, hoogleraar en ziekenhuisbestuurder is hij een aanwinst voor de VIG. Hij neemt indrukwekkend veel zorgervaring mee en kan een bruggenbouwer zijn tussen zorgpartijen en onze leden. Wij hopen dat hij samen met de leden oplossingen kan vinden om de toegang tot innovatie in Nederland te verbeteren. Ook met het oog op de uitdagingen in de zorg is dat belangrijker dan ooit.'

Onderling vertrouwen onmisbaar

Kramer wil de komende maanden vooral eerst in gesprek gaan met leden van de VIG en de stakeholders. 'Met mijn benoeming geeft de VIG aan meer werk te willen maken van haar maatschappelijke dialoog, met stakeholders maar ook met anderen. Nederland drijft op een kenniseconomie, en de life sciences sector maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Als dan één van de partners zijn rol niet kan pakken, dan verliezen we allemaal. Voor de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen is goede samenwerking en onderling vertrouwen binnen de zorgsector onmisbaar. Ik zie het als mijn opdracht en uitdaging om daar verandering in te brengen,’ aldus Mark Kramer.

Lees ook het interview met Mark Kramer