15-05-2023

Minister zoekt Europees draagvlak tegen verspilling

Medicijn Verspilling Shutterstock 2142727457
De huidige Europese regels staan heruitgifte van medicijnen niet toe, omdat de kwaliteit en veiligheid van medicijnen bij heruitgifte niet kan worden gegarandeerd. Dat schreef minister Kuipers op 9 mei in een brief aan de Tweede Kamer.

In Nederland wordt jaarlijks voor circa € 100 miljoen aan medicijnen weggegooid. Medicijnen die worden teruggebracht, moeten worden vernietigd vanwege strikte Europese regelgeving. Eerder dit jaar werd de regering via een petitie en een motie verzocht om heruitgifte van ongebruikte medicijnen toe te staan. Minister Kuipers geeft nu in zijn brief aan dat dit niet mogelijk is vanwege Europese wetgeving.

Wet aanpassen

De minister schrijft dat hij het tegengaan van verspilling zeer belangrijk vindt, maar dat hij een Kamermotie en petitie over dit onderwerp nu niet uit kan voeren. Om heruitgifte mogelijk te maken, moeten de Europese regels worden aangepast. In een eerdere Kamerbrief liet minister Kuipers weten dat hij in Europa draagvlak wil creëren voor deze aanpassingen, door het onderzoek heruitgifte van orale oncolytica te verlengen tot eind 2024. De minister wil met de opbrengst van dit onderzoek gesprekken aangaan in Brussel om medestanders te vinden voor het aanpassen van de regelgeving.

Petitie

Op 7 maart overhandigden huisartsen een petitie aan de leden van de Tweede Kamer commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarin de regering werd gevraagd ervoor te zorgen dat teruggebrachte medicijnen opnieuw kunnen worden uitgegeven. Deze petitie is in lijn met het streven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dat de heruitgifte van medicijnen hoog op de agenda heeft staan.

Motie

De in maart aangenomen motie van Van Esch/Ellemeet verzoekt de regering om de pilot met heruitgifte van medicijnen verder uit te breiden. Door uitbreiding van de pilot kan een doorstart worden gemaakt met het project van LCB (Logistics Community Brabant) voor de heruitgifte van geneesmiddelen. Om inzicht te krijgen in de kwantiteit en kwaliteit van overbodige medische artikelen en medicijnen, zette LCB in 2020 een pilot op. De resultaten van de pilot laten zien dat een belangrijk deel van deze artikelen en medicijnen nog geschikt zijn voor hergebruik.

Standpunt VIG

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) is, onder duidelijke voorwaarden, voorstander van de heruitgifte van geneesmiddelen en steunt dit voorstel. Eerder publiceerde de VIG al de inspiratiegids ‘Verspil geen pil’, waarna Tweede Kamerladen Joba van den Berg (CDA) en Liane Den Haan (Fractie Den Haan) een gelijknamig actieplan overhandigden aan minister Kuipers.