28-03-2023

Moties op gebied van duurzaamheid aangenomen

Tweede kamer plenaire zaal
Tijdens een stemming in de Kamer zijn vanmiddag diverse duurzaamheidsmoties aangenomen. Zo is de motie Van Esch/Ellemeet aangenomen. In deze motie vragen de Kamerleden het kabinet om de pilot met heruitgifte van geneesmiddelen uit te breiden. Door uitbreiding van de pilot kan een doorstart worden gemaakt met het project van LCB (Logistics Community Brabant) voor de heruitgifte van geneesmiddelen.

Om inzicht te krijgen in de kwantiteit en kwaliteit van overbodige medische artikelen en medicijnen, is in 2020 door LCB een pilot opgezet. De resultaten van de pilot laten zien dat een belangrijk deel van deze overbodige artikelen en medicijnen nog geschikt zijn voor hergebruik.

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) is, onder duidelijke voorwaarden, voorstander van de heruitgifte van geneesmiddelen en steunt dit voorstel.

Coalitie Duurzame Farmacie

De VIG heeft, binnen de Coalitie Duurzame Farmacie, het initiatief genomen aan de slag te gaan met mogelijkheden om ingezamelde geneesmiddelen terug te brengen in de keten. We maken ons hard voor een duurzame heruitgave van medicijnen, waarbij gekeken wordt naar het inzamelen en terugbrengen van nog goed bruikbare geneesmiddelen. Hierbij wordt meegenomen hoe deze geneesmiddelen opnieuw ingezet kunnen worden voor de patiënt, uiteraard binnen alle eisen aan kwaliteit en veiligheid.

Verspilling

Ook de motie Paulusma is aangenomen, met de vraag om onderzoek te doen naar de opbrengsten van verduurzaming als het gaat om het tegengaan van verspilling van medische producten en geneesmiddelen. Er gebeurt al veel tegen verspilling van geneesmiddelen. Eerder publiceerde de VIG de inspiratiegids ‘Verspil geen pil’, waarna Tweede Kamerleden Joba van den Berg (CDA) en Liane den Haan (fractie Den Haan) een gelijknamig actieplan overhandigden aan minister Kuipers.
Deze voorstellen uit het actieplan komen terug in de Green Deal 3.0, die is ondertekend door zestien zorgpartijen, waaronder de VIG. Hierin maken we werk van een groter bewustzijn rondom het gebruik van geneesmiddelen, de rol van wetgeving én de wijze waarop medicijnen worden voorgeschreven en uitgegeven.

Meerdere moties

Tijdens het tweeminutendebat riep de Kamer in diverse moties op voor een duurzame inzet, minder verspilling en meer (her)gebruik van medicijnen. Ook werd de motie Den Haan aangenomen, waarin ze de regering vraagt te onderzoeken hoe het opnemen van medische preventie in de Green Deal een bijdrage levert aan de verduurzaming en de kosteneffectiviteit van de zorg.