19-01-2024

Nieuwe etappe in YIM-expeditie

Angela Borghouts volgt Laura Brinkman op als voorzitter
YIM combifoto Laura Angela

Na tweeënhalf jaar voorzitterschap van de Young Innovators of Medicines (YIM) gaf Laura Brinkman per 1 januari het stokje over aan Angela Borghouts- de Ruijter. Wat niet verandert: de YIM blijft samenwerking zoeken met andere jongeren in de zorg. ‘Wij willen verbinden.’

Gaat alles nu op de schop, met een nieuwe voorzitter?
Angela: ‘Nee, zeker niet! Onder leiding van Laura heeft de YIM zich de afgelopen jaren duidelijk verder ontwikkeld tot een onmisbare jongerenpartij binnen het zorglandschap. Haar sterke leiderschap en de focus op verbinding waren hierbij van groot belang. Een mooi voorbeeld daarvan is het nieuwe visiedocument Samen vooruit, dat afgelopen zomer is opgeleverd. Daar bouw ik graag op voort. Ik wil verbinding met andere zorgpartijen ook in 2024 centraal stellen. We blijven inspiratie opdoen en ons continu inzetten voor een positieve impact, samen met partijen binnen maar ook buiten de geneesmiddelensector. De uitdagingen binnen de zorg, zoals de dubbele vergrijzing, zijn gewoon te groot om níet samen te werken.’

Waar is de scheidend voorzitter het meest trots op?
Laura: ‘Op de enthousiaste en professionele inzet van de collega YIM-mers, die dit allemaal naast hun gewone baan doen! Maar ik zou er graag twee specifieke voorbeelden uitlichten.

Ten eerste ons nieuwe visiedocument, dat vooral een licht laat schijnen op toekomstbestendige zorg. Ik onderstreep nog maar eens dat we als YIM een bredere opdracht voor onszelf zien dan alleen het ontwikkelen en aan de man brengen van medicijnen. We voelen ons mede verantwoordelijk voor de Nederlandse zorg in brede zin.

Het tweede voorbeeld gaat over ons lustrum-event op 30 augustus, waar ruim 130 jongeren uit het bedrijfsleven en de zorg zich bogen over toekomstbestendige zorg. Dat toonde opnieuw aan dat er bij jongeren veel gedrevenheid is om samen te werken rondom een thema dat ons vroeg of laat allemaal aangaat.’

Welke nieuwe accenten gaat de YIM leggen?
Angela: ‘We focussen op onderwerpen waarbij de jonge stem wellicht het verschil kan maken. Dan denk ik bijvoorbeeld aan diversiteit bij de samenstelling van klinisch onderzoek in Nederland, zodat er een betere afspiegeling komt van de verschillende patiëntengroepen. Een onderwerp als duurzaamheid staat bij ons eveneens hoog op de agenda. Dat geldt ook voor de barrières voor toegang tot zorg, juist ook voor jonge mensen.’

Welke tips krijgt de nieuwe voorzitter mee van de vertrekkende?
Laura: ‘Angela is dynamisch, heeft een groot netwerk in de zorg en een enorme passie voor de zorg. Daarom heb ik veel vertrouwen in haar voorzitterschap. Ze heeft weinig tips nodig, denk ik. Ik zie wel twee specifieke kansen. De eerste gaat over nog beter luisteren naar andere zorgpartijen. Soms denken we dat we elkaar al kennen en elkaars belangen en beweegredenen al voldoende snappen. Maar ís dat ook echt zo? De tweede kans borduurt daar op voort. Het is goed om samen met andere jongerenpartijen in de zorg te onderzoeken waar de gezamenlijke behoeftes precies liggen en hoe we daar samen aan kunnen werken.’

Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten tussen jullie?
Angela: ‘We zijn allebei gedreven om een positief verschil te maken in het leven van patiënten. Verder zijn we gericht op een type leiderschap dat niet alleen draait om visie, maar ook om verbinding met anderen. En privé is er ook een overeenkomst: we reizen allebei graag, om andere mensen en culturen beter te leren kennen. Die nieuwsgierigheid speelt ook door in ons werk. Ik heb dan ook ontzettend veel zin in deze nieuwe etappe van de YIM-expeditie!’

Meer over de Young Innovators of Medicines