26-02-2024

Nieuwe medicijnen besparen meer dan ze kosten

Shutterstock 2292234947 Pillen en euros

Innovatieve geneesmiddelen in ziekenhuizen besparen in België aanzienlijk meer geld dan ze kosten. Tot die heldere conclusie komt prof. dr. Frank Lichtenberg. Hij onderzocht welke impact innovatieve medicijnen bij onze zuiderburen hebben op patiënt en maatschappij.

Lichtenberg, die zijn onderzoek uitvoerde in opdracht van de brancheorganisatie pharma.be, concludeert dat in 2019 zelfs in zijn meest voorzichtige schatting in ziekenhuizen ruim € 5 miljard euro werd bespaard door de introductie van nieuwe geneesmiddelen. Dat bedrag overtreft de totale Belgische overheidsuitgaven aan receptgeneesmiddelen in dat jaar: bijna € 4,9 miljard.

Minder sterfte

Het onderzoek maakt ook duidelijk dat de introductie van nieuwe geneesmiddelen in de periode van 1998 tot en met 2018 het aantal sterftes in 2018 heeft verminderd met 31% (48.379). Ook het aantal dagen dat patiënten in een ziekenhuis lagen, verminderde in deze periode fors door nieuwe medicijnen met circa een kwart.

Publicatie

Deze en andere cijfers over België zijn te vinden in ‘Report to society 2023’, een rapport dat pharma.be eind februari publiceerde. Dit rapport laat aan de hand van tal van voorbeelden zien wat medicijninnovaties betekenen voor patiënten. Zo is sinds de komst van immunotherapieën de vijfjaarsoverleving voor patiënten met uitgezaaid melanoom gestegen van 5% (in 2010) naar 50%.

De driejaarsoverleving van patiënten met niet-kleincellige longkanker is gestegen van 6,3% in 2013 naar 15,5% in 2017. In deze periode kwamen voor behandeling van dit type kanker de EGFR- en ALK-inhibitoren én immunotherapie in de Belgische richtlijnen.

Welvaart

Het rapport maakt ook duidelijk dat de biofarmaceutische industrie niet alleen een krachtige drijfveer is voor de gezondheid van burgers en patiënten in België, maar ook bijdraagt aan de economische welvaart. Hoewel België slechts 2,6% van de EU-bevolking telt, is de biofarmaceutische industrie bijvoorbeeld goed voor 7,8% van de banen.

In perspectief plaatsen

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) publiceerde in 2022 een vergelijkbaar rapport: ‘Medicijnen voor de samenleving’.

VIG-directeur Carla Vos onderstreept hoe belangrijk dergelijke rapportages zijn: ‘Ze onderstrepen de meerwaarde van medicijninnovaties voor mens en samenleving. Daarmee vormen deze data belangrijke bouwstenen voor gesprekken die wij voeren over gezondheid en betaalbaarheid. Het zet kosten en opbrengsten in perspectief. Dit nieuwe Belgische rapport inspireert ons dan ook om ook voor Nederland soortgelijke gegevens boven water te halen.’