03-04-2023

PHSSR-rapport: een analyse van de werking van het zorgstelsel

PHSSR rapport 2
Afgelopen week nam minister Kuipers het Nederlandse rapport van het Partnership for Health System Sustainability and Resilience (PHSSR) in ontvangst. Met dit rapport willen AstraZeneca, Philips, VGZ en KPMG een bijdrage leveren aan inzicht in de sterktes én zwakheden van het Nederlandse zorgstelsel. Zij doen daarvoor concrete aanbevelingen.

In Nederland voerde prof. dr. Marco Varkevisser en prof. dr. Erik Schut van de Erasmus School of Health Policy & Management dit onderzoek uit in opdracht van AstraZeneca, Philips, KPMG en VGZ.

Veerkrachtig

Samen met de London School of Economics en het World Economic Forum maken wereldwijd vele partners in de zorg deel uit van het PHSSR. ‘Overal ter wereld doen we onderzoek en werken we aan voorstellen voor een duurzamer, meer veerkrachtig zorgstelsel', aldus Martijn Bax, country president van AstraZeneca Nederland. 'Met veerkrachtig bedoelen we het vermogen van gezondheidsstelsels om acute en chronische crises - zoals pandemische dreigingen, klimaatverandering en economische en technologische schokken - te voorkomen, erop te reageren en ervan te herstellen. En tegelijkertijd de impact van een dergelijke crisis op de gezondheid, het sociale en economische welzijn te minimaliseren. Het doel van PHSSR is onder andere kennisopbouw en empirisch onderbouwde oplossingen en aanbevelingen genereren om de duurzaamheid en veerkracht te verbeteren. Zowel op nationaal als internationaal niveau.’

Positieve voorbeelden

Het uitbreken van de corona-pandemie liet zien dat zorgsystemen kwetsbaar zijn. Lange wachttijden voor behandeling, late diagnose van ernstige aandoeningen zoals kanker, en meer sterfgevallen bij andere behandelbare ziekten. Bovendien ontstond er een grote noodzaak aan geestelijke gezondheidszorg, ook onder zorgprofessionals zelf. Tegelijkertijd leidde de pandemie tot vele positieve voorbeelden van innovatie in het gezondheidssysteem, waaronder taakverschuiving, snelle herschikking van personeel, uitbreiding van online contact tussen zorgverlener en patiënt en snelle ontwikkeling van vaccins en therapieën.

Werken aan oplossingen

De Erasmus School of Health & Policy Management heeft onderzoek gedaan naar de duurzaamheid en veerkracht van onze zorg. Op basis van de bevindingen uit het onderzoek worden over de gehele breedte van de zorg - van organisatie, tot financiering tot het verbeteren van publieke gezondheid- aanbevelingen gedaan voor beleid om de sterktes van ons zorgstelsel beter te kunnen benutten, en zwaktes te aan te pakken. Bax: ‘Deze aanbevelingen bieden het startpunt om samen met beleidsmakers te werken aan oplossingen voor de Nederlandse zorg.'

Het volledige rapport en de samenvatting is te vinden op PHSSR.org.

Symposium Partnership for Health System Sustainability and Resilience terugkijken? Zie https://www.youtube.com/watch?v=OqAzuzothMg.