26-10-2023

Project ‘Ontwikkeling uniforme medicijnpictogrammen’ in volgende fase

Bijsluiter Shutterstock 2254444945
Aanbieders van medicijninformatie in Nederland gaan gebruik maken van één standaard set pictogrammen. Het project, waarbinnen de pictogrammen worden ontwikkeld, gaat nu de volgende fase in. De ontwerpen voor herkenbare pictogrammen liggen op de grafische tekentafel.

Zeventien partijen, waaronder de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), ondertekenden eind vorig jaar een intentieverklaring om de pictogrammen te gaan ontwikkelen. Inmiddels hebben de betrokkenen ook de samenwerkingsovereenkomst getekend.

Begrijpelijke medicijninformatie testen

Het doel van één pictogrammenset is medicijninformatie begrijpelijker maken. Dit draagt bij aan goed en veilig gebruik en bevordert therapietrouw. De pictogrammen moeten duidelijk en herkenbaar zijn voor iedere medicijngebruiker. Daarom gaan medicijngebruikers met lage gezondheidsvaardigheden en laaggeletterden de pictogrammen uitvoerig testen.

Eind dit jaar wordt de ontwerp- en testfase afgerond voor de eerste 10 uniforme medicijnpictogram onderwerpen in Nederland. In het eerste en tweede kwartaal van 2024 volgen nog eens 40 medicijnpictogrammen.

Betrokken partijen

Binnen het project is het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) aangewezen als als coördinator. Het CBG werkt nauw samen met de VIG en 16 andere medicijninformatie verstrekkende partijen, te weten: de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Patiëntenfederatie Nederland, Stichting KIJKsluiter, Stichting Health Base, het Nivel, Biosimilars en generieke geneesmiddelenindustrie Nederland (BOGIN), Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD), Pharmi, Neprofarm, The MedGuide Company, Vereniging Euro Specialité’s (VES), Pharos, Bijwerkingencentrum Lareb, Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Meer informatie

Heeft u vragen over dit traject, neem dan contact op met Anne Dreves, projectleider Strategische Samenwerkingen, via a.dreves@innovatievegeneesmiddelen. Of neem contact op met het CBG als aangewezen coördinator via de dienstpostbus [email protected].