Publicaties

Overzicht van factsheets, brochures, onderzoeken, visiedocumenten en overige publicaties over de geneesmiddelensector

Zoek en filter


Type publicatie


Taal


Jaar van publicatie58 publicaties

Jaarverslag Adviescollege Code 2023-2024

Gepubliceerd op  16-07-2024

Overig

Dit jaarverslag beschrijft de belangrijkste activiteiten van het Adviescollege in 2023/2024: het initiëren en beoordelen van de zelfevaluatie, drie bedrijfsbezoeken, een aantal individuele gesprekken met vertegenwoordigers van de VIG en lidbedrijven, en de behandeling van een adviesaanvraag vanuit het bestuur van de VIG over mogelijkheden om de maatschappelijke dialoog met stakeholders te verbeteren.


Whitepaper Gezondheidsvaardigheden

Gepubliceerd op  04-07-2024

Overig

Werk je bij een geneesmiddelenbedrijf? En wil je aan de slag met het thema gezondheidsvaardigheden? We helpen je graag op weg met achtergrondinformatie en een routekaart.


Medicijnmythes – en de consequenties daarvan voor de Nederlandse patiënt

Gepubliceerd op  23-04-2024

Overig

Rijzen de medicijnuitgaven in ons land de pan uit? Zijn ze te hoog? En verdringen ze andere zorg? Deze vragen stelt de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) in deze publicatie.


Whitepaper Duurzame uitgifte geneesmiddelen

Gepubliceerd op  15-01-2024

Visiedocumenten

Wat is er nodig om te komen tot het opnieuw inzetten van geneesmiddelen, wat daar vanuit de keten al aan gedaan wordt en wat de vraagstelling is aan politiek en bestuur.


Whitepaper Gezondheidsdata VIG

Gepubliceerd op  05-07-2023

Factsheet

Op verzoek van het Zorginstituut-programma Regie op Registers Dure Geneesmiddelen heeft de VIG een whitepaper geschreven. Dit om heel expliciet te maken voor welke doeleinden bedrijven die data of, beter gezegd, inzichten uit die data nodig hebben. En wat de waarborgen zijn om verkeerd gebruik van die data te voorkomen. Deze publicatie geeft helderheid en is daarom een mooie stap in de goede richting. Geneesmiddelenbedrijven hebben op dit punt een legitieme databehoefte. Vaak hebben ze die data ook nodig omdat andere partijen, zoals het Zorginstituut, er om vragen. Hopelijk zien artsen, verzekeraars en andere betrokkenen dit ook zo, want we hebben de medewerking van een ieder keihard nodig bij bredere databeschikbaarheid.’


De Code 2023

Gepubliceerd op  30-06-2023

Overig

De Nederlandse innovatieve geneesmiddelensector heeft sinds 1 januari 2020 een maatschappelijke Code die helder maakt vanuit welke principes de sector werkt en waar de sector voor staat. De Code bevat 40 afspraken over integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit. Alle geneesmiddelenbedrijven die lid zijn van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) hebben de Code ondertekend. Hiermee onderstreept de sector zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. De afspraken in de Code zijn niet vrijblijvend. Een onafhankelijk Adviescollege monitort of leden zich aan de Code houden. Daarnaast kan het college gevraagd en ongevraagd advies geven aan bedrijven, zodat de Code zich verder kan ontwikkelen. Dit college publiceert ook een openbaar jaarverslag. Op grond van de bevindingen van het Adviescollege kan de Code jaarlijks worden aangepast.


Position paper VIG Commissiedebat Water

Gepubliceerd op  06-06-2023

Factsheet

Op woensdag 7 juni vindt het commissiedebat Water plaats. Slechts één procent van de Nederlandse wateren verdient het predicaat 'goed'; daarmee is de waterkwaliteit in Nederland het slechts van alle EU-lidstaten. Er rust een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid op de overheid, burgers en bedrijven om de kwaliteit van ons water te verbeteren. De geneesmiddelensector levert veel inspanningen om de milieu-impact van geneesmiddelenproductie en -gebruik te verminderen. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) vertegenwoordigt ruim veertig innovatieve geneesmiddelenbedrijven en maakt graag van de gelegenheid gebruik twee punten onder de aandacht van de Kamer te brengen.


Factsheet Klinisch onderzoek in Nederland

Gepubliceerd op  23-05-2023

Factsheet

Klinisch onderzoek draagt bij aan meer behandelopties voor de Nederlandse patiënt. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) wil Nederland daarom Europees koploper maken in klinisch onderzoek.


Bidbook LSH-sector: Welcome to the Netherlands

Gepubliceerd op  11-04-2023

Factsheet

Introducing the new bidbook for international innovators in health & care: ‘Welcome to the Netherlands, Europe’s Connected Life Sciences & Health Metropolis’ Do you want to know all about the Dutch vibrant Life Sciences & Health ecosystem and how we are advancing the future of health? The bidbook shows why the Netherlands is an attractive place for innovative business and an accessible and interconnected metropolis for sharing knowledge and innovations. Take a look at the exciting developments in health & care in the Netherlands!


Position paper Duurzame zorg

Gepubliceerd op  07-03-2023

Factsheet

Donderdag 9 maart 2023 vond het commissiedebat verduurzaming van de zorg plaats. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de Kamer te informeren over de bijdrage van geneesmiddelenbedrijven aan de verduurzaming van de zorg (Green Deal 3.0) en aan het verkleinen van de milieu-impact van geneesmiddelengebruik door patiënten.


Position paper Medische preventie

Gepubliceerd op  14-02-2023

Visiedocumenten

De overheid zet zich met het Nationaal Preventieakkoord in om Nederlanders gezonder te maken. Dit doet ze vooral door het stimuleren van een gezonde levensstijl en het realiseren van een groene, beweegvriendelijke leefomgeving. Maar om Nederland écht gezonder te maken is het belangrijk om ook breed in te zetten op medische preventie. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) heeft een position paper ontwikkeld over hoe meer aandacht voor medische preventie kan bijdragen aan het voorkomen, voorspellen en effectiever behandelen van ziektes.


Position paper ‘Betere inzet medicijnen beperkt arbeidstekort zorg’

Gepubliceerd op  13-01-2023

Overig

De toegankelijkheid van de zorg in Nederland staat zwaar onder druk, daarom debatteerde de Tweede Kamer op 18 januari 2023 over het arbeidsmarktbeleid in de zorg. De vergrijzing zorgt ervoor dat de vraag naar zorg stijgt, terwijl er steeds minder mensen zijn die zorg verlenen. Geneesmiddelenbedrijven weten als geen ander hoe effectiever gebruik van geneesmiddelen een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van de personeelstekorten in de zorg. In het position paper ‘Betere inzet medicijnen beperkt arbeidstekort zorg’ schetst de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen hoe geneesmiddelen en de geneesmiddelensector hieraan kunnen bijdragen.


Whitepaper Nederland als Europese medicijnhub

Gepubliceerd op  21-11-2022

In het whitepaper ‘Nederland als Europese medicijnhub; publiek-private samenwerking in de polder’ worden verschillende stakeholders in het ecosysteem gevraagd naar hun visie op de positie van Nederland als toonaangevend land op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling. In een aantal rondetafelbijeenkomsten begin 2023 worden de dilemma’s en uitdagingen besproken met als doel de ontwikkeling van een nationaal innovatief ecosysteem een boost te geven.


Whitepaper Zorg

Gepubliceerd op  15-11-2022

Uit onderzoek blijkt dat 45% van de zorg die nu in ziekenhuizen verleend wordt naar huis verplaatst kan worden. Goed nieuws voor de patiënten, omdat zorg thuis betekent dat patiënten sneller het normale leven weer kunnen oppakken. In dit whitepaper worden verschillende aanpakken verkend. In de volgende stakeholder-bijeenkomst van de Care Coalition op 31 januari 2023 worden oplossingsrichtingen ten aanzien van de verschillende dilemma’s verkend. In de volgende versie van dit whitepaper worden deze oplossingen meegenomen en gedeeld met alle relevante stakeholders. De Care Coalition gaat daarna aan de slag om de conclusies en aanbevelingen zoveel mogelijk te implementeren.


Factsheet Medische Richtlijnen

Gepubliceerd op  15-07-2022

Om patiënten toegang te geven tot alle mogelijke innovaties is tijdige verwerking van kennis in medische richtlijnen van belang, zodat artsen deze innovaties ook kunnen toepassen. In een factsheet heeft de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen feiten en cijfers over medische richtlijnen in Nederland verzameld.


De strijd tegen Alzheimer

Gepubliceerd op  14-07-2022

Factsheet

Wat is de impact van de ziekte van Alzheimer voor de gezondheidszorg? Wat is ervoor nodig om de alsmaar groter wordende groep patiënten in de toekomst goed te kunnen helpen? En wat kan de geneesmiddelensector hieraan bijdragen? Dit hebben we samengebracht in de whitepaper ‘De strijd tegen Alzheimer’.


Code

Gepubliceerd op  07-07-2022

Wij zijn gehouden aan de naleving van bestaande wet- en regelgeving en zetten ons in voor verdergaande zelfregulering van de sector. Deze Code is een aanvulling hierop en sluit aan bij internationale richtlijnen. De Code bevat de kernwaarden van waaruit onze leden werken: integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit.


Medicijnen voor de Samenleving

Gepubliceerd op  15-03-2022

Onze ambities voor Nederlandse patiënten. In deze publicatie leest u over belangrijke onderwerpen als duurzaamheid, onze code en verhalen van patiënten.


Flyer PPS toeslag - voor VIG leden

Gepubliceerd op  10-01-2022

Health~Holland ondersteunt innovatieve research & development door middel van publiek-private samenwerkingen. Met PPS-toeslag biedt Health~Holland een financieel instrument aan om consortia, bestaande uit publiek-private samenwerkingen, te helpen bij het realiseren van hun innovatieve ideeën die bijdragen aan het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid (MTIB).


Top 15 vaccine production options in the Netherlands

Gepubliceerd op  14-12-2021

The Netherlands has a vibrant biopharmaceutical sector and is Europe’s connected life sciences & health metropolis. With a history stretching back over a century, the Netherlands plays a vital role in global vaccine production and distribution.


CODE Nederlandse innovatieve geneesmiddelensector

Gepubliceerd op  08-11-2021

De Nederlandse innovatieve geneesmiddelensector heeft sinds 1 januari 2020 een maatschappelijke Code die helder maakt vanuit welke principes de sector werkt en waar de sector voor staat. Lees hier meer over de Code.


Een toekomstbestendige infrastructuur voor het realiseren van waardegedreven zorg

Gepubliceerd op  18-10-2021

Geneesmiddelen leveren een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van patiënten. Met behulp van patiëntendata uit de dagelijkse zorgpraktijk kan de waarde van deze bijdrage beter onderbouwd worden.


Factsheet Mentale Gezondheid

Gepubliceerd op  12-10-2021

De impact van psychische problemen op de samenleving is enorm. Het veroorzaakt niet alleen veel persoonlijk leed, maar eist ook een maatschappelijke en economische tol. In deze sheet een overzicht van feiten en cijfers van de mentale gezondheid in Nederland.


Factsheet Bouwen aan Boston aan de Noordzee

Gepubliceerd op  04-10-2021

In maart presenteerden we ons plan 'Boston aan de Noordzee'. Om de unieke positie van Nederland nog maar eens goed duidelijk te maken zetten we met deze factsheet 10 actuele hoogtepunten op een rij.


Flyer Young Innovators of Medicines

Gepubliceerd op  21-09-2021

Flyer met algemene informatie over de Young Innovators of Medicines.


'Een nieuw begin in gedeeld vertrouwen. Breuk met het verleden.'

Gepubliceerd op  21-09-2021

In deze tweede editie van het Visiedocument hebben de Young Innovators bestaande en nieuwe inzichten en aanbevelingen verzameld. Daarbij staan drie thema’s centraal: Waardegedreven zorg, Toekomstbestendige zorg, en Samenwerking.


Medicijnsector in transitie

Gepubliceerd op  06-07-2021

In 9 gesprekken met beeldbepalers uit de sector kijken we 7 jaar terug, met een overzicht van mijlpalen en hoogtepunten, maar ook naar kritische momenten in de dialoog tussen, media, politiek en de farmaceutische sector. Waar staan we nu? En waar willen we naartoe?


Factsheet klinisch onderzoek

Gepubliceerd op  20-05-2021

Innovatieve geneesmiddelen, vaccins en therapieën die nu beschikbaar zijn voor patiënten, zijn het resultaat van jaren aan klinisch onderzoek. Zonder deze studies is het niet mogelijk om de medicijnen van morgen te testen op effectiviteit, veiligheid en werkzaamheid.


Visiedocument Young Innovators of Medicines 2021

Gepubliceerd op  25-03-2021

In deze tweede editie hebben de Young Innovators bestaande en nieuwe inzichten en aanbevelingen verzameld. Daarbij staan drie thema’s centraal: Waardegedreven zorg, Toekomstbestendige zorg, en Samenwerking


Boston aan de Noordzee

Gepubliceerd op  24-03-2021

Worksheet

Nederland kan in Europa net zo’n medicijnhub worden als Boston is voor de Verenigde Staten. Dat maakt ons land gezonder, weerbaarder en welvarender. Lees meer over onze perfecte uitgangspositie én de benodigde actiepunten.


Een jaar COVID-19 – vaccins en medicijnen

Gepubliceerd op  23-02-2021

Binnen een jaar nadat de eerste Nederlander positief testte op COVID-19 waren er drie vaccins en twee medicijnen goedgekeurd. Hoe kwam deze ongekende sprint tot stand? En wat kunnen we hiervan leren voor de toekomst?


MedicijnMonitor 2021

Gepubliceerd op  16-02-2021

Regelmatig publiceren we een nieuwe editie van de MedicijnMonitor met feiten en cijfers en een overzicht met actuele gegevens over de geneesmiddelensector.


Actieplan infectieziekten

Gepubliceerd op  01-12-2020

Acht voorstellen om de bedreigingen van nieuwe virussen en bacteriële infecties in te dammen. Met de insteek: wat kunnen we doen vanuit Nederland?


Inspiratiegids Duurzame Farmacieketen

Gepubliceerd op  09-10-2020

Factsheet

De Inspiratiegids wil zorgverleners, organisaties en bedrijven in de sector verder helpen met de verduurzaming binnen de geneesmiddelenketen.


Toekomstagenda Geneesmiddelen

Gepubliceerd op  04-09-2020

Hierin schetsen we drie ambities voor de periode van 2021 tot 2025. Nederland kan en moet koploper worden bij: beter en langer leven, snelle en brede toegang tot medicijnen én Life Sciences & Health.


Nederland als medicijnhub

Gepubliceerd op  09-07-2020

Wat is nodig om productie en ontwikkeling van geneesmiddelen in ons land te stimuleren? Dat is de centrale vraag in ‘Nederland als medicijnhub’. Een achtpuntenplan.


Leidraad Sluis

Gepubliceerd op  16-06-2020

De Leidraad Sluis maakt inzichtelijk uit welke fasen en stappen een sluisprocedure bestaat. Het gaat om zes fasen, waaronder in totaal 29 stappen vallen.


Studie 'Toekomstbestendigheid Geneesmiddelensysteem'

Gepubliceerd op  12-05-2020

De kosten van geneesmiddelen per ziekenhuispatiënt zijn de afgelopen jaren met 12% per jaar gedaald. Dat de uitgaven aan geneesmiddelen van ziekenhuizen stijgen, komt vooral door een groei van het aantal patiënten.


ATMPs a guidebook for companies in the Netherlands

Gepubliceerd op  24-03-2020

Deze handleiding is een handig hulpmiddel voor geneesmiddelenbedrijven en onderzoekers die zich bezig houden met gentherapie.


Hoe wordt Nederland koploper op het gebied van klinisch onderzoek?

Gepubliceerd op  26-09-2019

Folder met facts & figures en uitdagingen & oplossingen: Er zijn ruim duizend cel en gentherapieën in ontwikkeling. De toekomst is er al! Het revolutionaire van deze behandelingen is dat ze patiënten een totaal nieuw perspectief bieden.


Flyer 'Hoe maken we ons medicijnsysteem toekomstbestendig?'

Gepubliceerd op  26-09-2019

Er zijn ruim duizend cel en gentherapieën in ontwikkeling. De toekomst is er al! Het revolutionaire van deze behandelingen is dat ze patiënten een totaal nieuw perspectief bieden.


Cel- en gentherapie

Gepubliceerd op  26-09-2019

Factsheet

Kansen en knelpunten voor een nieuwe generatie. We kunnen tegenwoordig defecten in het genetisch materiaal repareren, afweercellen zo sterk maken dat ze een tumor vernietigen en gezonde cellen toedienen aan een patiënt.


Medicines Monitor 2019 - 2020

Gepubliceerd op  04-06-2019

Having a dialogue about medicines is only possible when there is clarity about facts and figures. That is why the Innovative Medicines Association publishes the Medicines Monitor each year.


Samen in actie komen: een betere toekomst voor mensen met Alzheimer

Gepubliceerd op  21-05-2019

Visiedocument ziekte van Alzheimer: Het is ingewikkeld maar noodzakelijk ervoor te zorgen dat de huidige gezondheidszorgsystemen klaar zijn om patiënten te laten profiteren van toekomstige vooruitgang in de behandeling.


Manifest - Bouwen aan een gezondere toekomst voor Europa

Gepubliceerd op  09-05-2019

Standpunten van de Vereniging. In het verleden zijn belangrijke stappen gezet om te zorgen voor Europees beleid met betrekking tot geneesmiddelen. De Vereniging verwacht dat de rol van de Europese politiek voor het beleid rondom geneesmiddelen zal toenemen.


Mens, Medicijn & Maatschappij 2018-2019

Gepubliceerd op  10-09-2018

Mens, Medicijn & Maatschappij 2018-2019 brengt de eerste praktijkervaringen met value-based healthcare in Nederland in kaart. Op basis van de interviews zijn tien praktische en waardevolle tips geformuleerd.


Op weg naar een doorbraak

Gepubliceerd op  14-06-2018

Visie op personalised medicine: Nederland is een van de Europese landen die open staat voor personalised medicine. Dat is nu al te zien in de praktijk. Toch blijft schaalvergroting helaas nog uit, omdat een brede aanpak nodig is.


MedicijnMonitor 2018

Gepubliceerd op  05-04-2018

Een dialoog voeren over geneesmiddelen is pas echt mogelijk als er helderheid is over feiten en cijfers. De editie 2018 staat weer vol met opvallende feiten over de geneesmiddelensector.


The Netherlands: perfect location for biopharmaceutical environment

Gepubliceerd op  09-03-2018

With an unrivalled concentration of biopharmaceutical companies, world-class universities and a long history of strategic partnerships between science, industry and government, the Netherlands is a perfect location for biopharmaceutical innovation in Europe.


Flyer PharmInvestHolland

Gepubliceerd op  05-03-2018

Nederland als vestigingsplaats voor geneesmiddelenbedrijven neerzetten en het R&D klimaat versterken, met dat doel werken stakeholders in de sector samen in het initiatief PharmInvestHolland.


Medicijnen op maat

Gepubliceerd op  13-02-2018

Tabloid Medicijnen op maat (personalised medicine).


Mens, Medicijn & Maatschappij editie 2017-2018

Gepubliceerd op  07-09-2017

Mens, Medicijn & Maatschappij geeft een breed beeld van de maatschappelijke waarde van geneesmiddelen. Patiënten vertellen wat een geneesmiddel voor hen betekent.


Medicines Monitor edition 2017

Gepubliceerd op  17-08-2017

Annual Medicines Monitor with relevant recent key figures.


Economische footprint Nederlandse Geneesmiddelensector

Gepubliceerd op  08-06-2017

PwC-rapport over de economische footprint van de sector: De geneesmiddelensector is in Nederland goed voor 65.000 banen. En Nederland is in Europa koploper bij het aantal nieuwe biotechnologische patenten.


Geneesmiddelenagenda 2017 - 2021

Gepubliceerd op  14-03-2017

De geneesmiddelensector wil met de overheid, zorgverzekeraars, behandelaars en andere partijen in de zorg afspraken maken om de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van innovatieve geneesmiddelen duurzaam te waarborgen.


Op weg naar een nieuwe geneesmiddelenagenda

Gepubliceerd op  24-01-2017

KPMG Plexus maakte het afgelopen jaar een trendanalyse van de geneesmiddelensector, op verzoek van de Vereniging.


Maatschappelijk verslag Mens, Medicijn & Maatschappij

Gepubliceerd op  07-09-2016

Het verslag Mens, Medicijn & Maatschappij geeft een breed beeld van de maatschappelijke betekenis van geneesmiddelenontwikkelaars.


Weesgeneesmiddelen

Gepubliceerd op  03-04-2014

Mede vanwege de kleine groepen patiënten, maakt het ontwikkelen van weesgeneesmiddelen tot een specialistische activiteit met specifieke karaktertrekken. In de brochure Weesgeneesmiddelen worden de belangrijkste aspecten van het onderwerp overzichtelijk op een rij gezet.