Publicaties

Overzicht van factsheets, brochures, onderzoeken, visiedocumenten en overige publicaties over de geneesmiddelensector

Whitepaper Nederland als Europese medicijnhub

21-11-2022

In het whitepaper ‘Nederland als Europese medicijnhub; publiek-private samenwerking in de polder’ worden verschillende stakeholders in het ecosysteem gevraagd naar hun visie op de positie van Nederland als toonaangevend land op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling. In een aantal rondetafelbijeenkomsten begin 2023 worden de dilemma’s en uitdagingen besproken met als doel de ontwikkeling van een nationaal innovatief ecosysteem een boost te geven.

Whitepaper Zorg

15-11-2022

Uit onderzoek blijkt dat 45% van de zorg die nu in ziekenhuizen verleend wordt naar huis verplaatst kan worden. Goed nieuws voor de patiënten, omdat zorg thuis betekent dat patiënten sneller het normale leven weer kunnen oppakken. In dit whitepaper worden verschillende aanpakken verkend. In de volgende stakeholder-bijeenkomst van de Care Coalition op 31 januari 2023 worden oplossingsrichtingen ten aanzien van de verschillende dilemma’s verkend. In de volgende versie van dit whitepaper worden deze oplossingen meegenomen en gedeeld met alle relevante stakeholders. De Care Coalition gaat daarna aan de slag om de conclusies en aanbevelingen zoveel mogelijk te implementeren.

Factsheet Medische Richtlijnen

15-07-2022

Om patiënten toegang te geven tot alle mogelijke innovaties is tijdige verwerking van kennis in medische richtlijnen van belang, zodat artsen deze innovaties ook kunnen toepassen. In een factsheet heeft de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen feiten en cijfers over medische richtlijnen in Nederland verzameld.

De strijd tegen Alzheimer

14-07-2022

Wat is de impact van de ziekte van Alzheimer voor de gezondheidszorg? Wat is ervoor nodig om de alsmaar groter wordende groep patiënten in de toekomst goed te kunnen helpen? En wat kan de geneesmiddelensector hieraan bijdragen? Dit hebben we samengebracht in de whitepaper ‘De strijd tegen Alzheimer’.

Code

07-07-2022

Wij zijn gehouden aan de naleving van bestaande wet- en regelgeving en zetten ons in voor verdergaande zelfregulering van de sector. Deze Code is een aanvulling hierop en sluit aan bij internationale richtlijnen. De Code bevat de kernwaarden van waaruit onze leden werken: integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit.

Medicijnen voor de Samenleving

15-03-2022

Onze ambities voor Nederlandse patiënten. In deze publicatie leest u over belangrijke onderwerpen als duurzaamheid, onze code en verhalen van patiënten.

Flyer PPS toeslag - voor VIG leden

10-01-2022

Health~Holland ondersteunt innovatieve research & development door middel van publiek-private samenwerkingen. Met PPS-toeslag biedt Health~Holland een financieel instrument aan om consortia, bestaande uit publiek-private samenwerkingen, te helpen bij het realiseren van hun innovatieve ideeën die bijdragen aan het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid (MTIB).

Top 15 vaccine production options in the Netherlands

14-12-2021

The Netherlands has a vibrant biopharmaceutical sector and is Europe’s connected life sciences & health metropolis. With a history stretching back over a century, the Netherlands plays a vital role in global vaccine production and distribution.

Whitepaper Duurzame uitgifte geneesmiddelen

06-12-2021

Wat is er nodig om te komen tot het opnieuw inzetten van geneesmiddelen, wat daar vanuit de keten al aan gedaan wordt en wat de vraagstelling is aan politiek en bestuur.

CODE Nederlandse innovatieve geneesmiddelensector

08-11-2021

De Nederlandse innovatieve geneesmiddelensector heeft sinds 1 januari 2020 een maatschappelijke Code die helder maakt vanuit welke principes de sector werkt en waar de sector voor staat. Lees hier meer over de Code.

Een toekomstbestendige infrastructuur voor het realiseren van waardegedreven zorg

18-10-2021

Geneesmiddelen leveren een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van patiënten. Met behulp van patiëntendata uit de dagelijkse zorgpraktijk kan de waarde van deze bijdrage beter onderbouwd worden.

Factsheet Mentale Gezondheid

12-10-2021

De impact van psychische problemen op de samenleving is enorm. Het veroorzaakt niet alleen veel persoonlijk leed, maar eist ook een maatschappelijke en economische tol. In deze sheet een overzicht van feiten en cijfers van de mentale gezondheid in Nederland.

Factsheet Bouwen aan Boston aan de Noordzee

04-10-2021

In maart presenteerden we ons plan 'Boston aan de Noordzee'. Om de unieke positie van Nederland nog maar eens goed duidelijk te maken zetten we met deze factsheet 10 actuele hoogtepunten op een rij.

Flyer Young Innovators of Medicines

21-09-2021

Flyer met algemene informatie over de Young Innovators of Medicines.

'Een nieuw begin in gedeeld vertrouwen. Breuk met het verleden.'

21-09-2021

In deze tweede editie van het Visiedocument hebben de Young Innovators bestaande en nieuwe inzichten en aanbevelingen verzameld. Daarbij staan drie thema’s centraal: Waardegedreven zorg, Toekomstbestendige zorg, en Samenwerking.

Medicijnsector in transitie

06-07-2021

In 9 gesprekken met beeldbepalers uit de sector kijken we 7 jaar terug, met een overzicht van mijlpalen en hoogtepunten, maar ook naar kritische momenten in de dialoog tussen, media, politiek en de farmaceutische sector. Waar staan we nu? En waar willen we naartoe?