22-02-2023

Reactie VIG op berichtgeving over dagvaarding AbbVie

Logo VIG
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) betreurt de zoveelste poging van Stichting Farma ter Verantwoording om met veel publicitair tromgeroffel de farmaceutische sector in een kwaad daglicht te stellen.

De stichting Farma ter Verantwoording heeft geneesmiddelenbedrijf AbbVie gedagvaard. Zij zijn van mening dat AbbVie een te hoge prijs heeft berekend voor het reumamiddel Humira en dat daardoor verdringing van zorg heeft plaatsgevonden. Het is voor ons onbegrijpelijk dat deze stichting een rechtszaak verkiest boven het aangaan van een open, inhoudelijk en constructief gesprek over aan de ene kant de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en de kosten die hierbij komen kijken, en aan de andere kant de betaalbaarheid van de zorg. Wij denken dat Nederlanders hier veel meer aan hebben dan aan dit soort publicitaire acties.

Bewust van verantwoordelijkheid

De VIG is zich bewust van de maatschappelijke discussie over de vermeende hoge winsten van sommige geneesmiddelenbedrijven en we begrijpen dat hier vragen over zijn. Geneesmiddelenontwikkelaars nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om nieuwe geneesmiddelen voor zoveel mogelijk patiënten toegankelijk te maken. De leden van de VIG hebben zich daaraan gecommitteerd in een Code en zijn daarover constant in gesprek.

Overleg

De winsten zijn nodig om in nieuw onderzoek te investeren. Er worden jaarlijks tientallen miljarden euro’s onderzoeksgeld geïnvesteerd in het zoeken naar nieuwe doorbraken om ziekten te genezen. Er vindt overleg plaats met overheden, toezichthouders, adviesorganen en zorgverzekeraars om tot een verantwoorde prijsvorming te komen, die past binnen bestaande wet- en regelgeving en rekening houdt met de maatschappelijke waarde. Dat dit werkt, blijkt alleen al uit het feit dat we in ons land al jaren een stabiel percentage van de totale zorgkosten aan geneesmiddelen uitgeven, namelijk rond de 8% en dat er ook op grote schaal nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld worden.

Laten we onze energie, onze tijd en ons geld daarom liever investeren in het maken en ontwikkelen van medicijnen die mensen beter maken, dan in juridisch moddergooien.

AbbVie verwerpt alle aantijgingen. Dit heeft de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) vernomen van lidbedrijf AbbVie en via diverse media, zoals Nieuwsuur. Wij kunnen ons niet uitspreken over de inhoud van deze aanklacht. Het is aan het betreffende lid en uiteindelijk aan de rechter om over de zaak zelf een inhoudelijk standpunt in te nemen.