27-06-2023

Samenwerking is sleutel voor succes van DCVA

Dutch CardioVascular Alliance viert vijfjarig bestaan
DCVA 5jr
De drijvende kracht achter het DCVA-succes blijkt krachtenbundeling. Met de betrokkenheid van inmiddels 22 partners wil de Dutch CardioVascular Alliance nog meer bereiken in de toekomst. Hun voornaamste streven: niemand wordt meer overvallen door hart- en vaatziekten, en resultaten van onderzoek en innovatie moeten sneller worden vertaald naar de praktijk.

Al vijf jaar is de DCVA intensief bezig om hart- en vaatziekten eerder op te sporen, oplossingen sneller te ontwikkelen én die naar de patiënt te brengen. Met een feestelijke bijdrage aan het jaarlijkse DCVA-NLHI-congres in Utrecht benadrukte de alliantie vorige week haar ambitie voor de nabije toekomst.

Bundelen krachten en expertise

‘Voor 2030 een miljard euro bijeenbrengen en de ziektelast met een kwart verminderen.’ Zo luidt de missie van DCVA. De samenwerking met wetenschappers, zorgprofessionals, financiers en maatschappelijke organisaties vormt daarvoor de basis. Ook de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) is partner.

‘We zijn trots en gemotiveerd om namens de geneesmiddelenbedrijven een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van dit bijzondere publiek-private initiatief,’ zegt Dineke Amsing, Manager Strategische Coalities van de VIG, die nauw samenwerkt met de DCVA. ‘Door het bundelen van krachten en expertise zijn we gezamenlijk in staat de ziektelast te verminderen en de zorg voor hartpatiënten te verbeteren.’

Jaloerse blik vanuit buitenland

De DCVA heeft in vijf jaar tijd het nodige bereikt. Een greep uit de resultaten: een financieringsfonds voor medische startups, landelijke onderzoeksprogramma’s zoals Check@home, verbeteren van onderzoeksinfrastructuur (registratie-gebaseerd onderzoek) en succesvolle samenwerkingen in de COVID-19-crisissituatie. Dat de DCVA een voorbeeld is van effectief partnerschap en innovatie, blijkt ook internationaal inspirerend te zijn, volgens professor Jolien Roos-Hesselink, directeur-bestuurder van de alliantie. ‘Inmiddels wordt vanuit het buitenland al jaloers naar onze DCVA gekeken en krijgen we regelmatig de vraag hoe onze internationale partners ook zoiets kunnen opzetten.’

Optimistisch

De blik richting toekomst is dan ook optimistisch. Samen met alle partners zet de DCVA zich in om de doelstellingen te gaan verwezenlijken. Ze vierden het vijfjarig bestaan weliswaar als mijlpaal, maar ook als tussenstap, op weg naar verdere invulling van al vruchtbare samenwerkingen.