04-07-2022

Tekort zorgpersoneel daalt met 14% door gepast gebruik medicijnen

Overhandiging Ab Klink, Arbeidsbesparende zorg , PWC rapport
©

v.l.n.r.: Ab Klink en Gerard Schouw

Door beter, slimmer en gepast medicijngebruik kan het arbeidstekort in de zorg dalen met 3.000-6.000 fte in 2031. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen heeft dit in kaart gebracht samen met PwC Strategy&, met betrokkenheid van voormalig zorgminister Ab Klink.

Het onderzoek toont aan dat we grote zorgverbeteringen kunnen doorvoeren door het passend en tijdig inzetten van geneesmiddelen. Dit speelt zorgverleners vrij, die kunnen worden ingezet op andere plekken in de zorg. Hiermee kunnen we 8-14% van het tekort aan zorgpersoneel oplossen. Als de overheid dit breder implementeert vermindert dat het groeiende zorginfarct en de overbelasting van schaars personeel. Zo komt kwaliteit in de zorg weer voorop te staan en kunnen mensen die te lang moeten wachten op een behandeling sneller geholpen worden.

Zorginfarct

Het grootste probleem in de zorg is het zorginfarct, waar steeds minder personeel leidt tot overvolle wachtlijsten, terwijl de zorg- en personeelsvraag verder groeit door de vergrijzing. Het is daarom van groot belang dat overheid, zorgprofessionals en bedrijfsleven de handen ineenslaan om met slimme interventies en nieuwe behandelmethoden de toegang tot onze zorg op peil te houden. Met dit onderzoek levert de VIG een bijdrage aan een gezamenlijke oplossing voor dit grote maatschappelijke probleem.

Code zwart

“Er is nog nauwelijks oog voor de positieve bijdrage die geneesmiddelen en medische technologie kunnen leveren aan arbeidseffectiviteit en passende zorg,’ zegt Ab Klink, Senior Executive Advisor bij PwC Strategy&. ‘Terwijl deze kunnen voorkomen dat we in Nederland op zoek moeten naar duizenden handen voor aan het bed, die er überhaupt niet zijn. We kunnen het ons niet veroorloven om bewezen effectieve oplossingen links te laten liggen. Alle sectoren moeten samenwerken en hun bijdrage leveren aan het afwenden van ‘code zwart’ voor de zorgarbeidsmarkt.’

Personeelstekort loopt op

Het huidige tekort aan personeel in de zorg is op dit moment 48.000 mensen. Naar verwachting loopt dit de komende jaren op naar 140.000 arbeidskrachten.
Dat betekent dat 1 op de vijf Nederlanders in de zorg moet gaan werken om te voldoen aan de toenemende vraag. Dat is onmogelijk en onwenselijk.
Er zijn talloze bewezen therapeutische interventies die nog niet breed zijn ingevoerd. Deze hebben nu al een arbeidsbesparend potentieel van 2.500 tot 4.500 fte (8-14% van het huidige tekort). Wanneer we uitgaan van de huidige groei in de zorgvraag, kan het potentieel zelfs 3.000-6.000 fte zijn in 2031, als deze interventies breder worden toegepast.

Rapport 'Verlaging van het personeelstekort in de zorg'

Informatiekaart arbeidsbesparende geneesmiddelen en vaccins