11-04-2023

Tien nieuwe geneesmiddelen kandidaat voor de sluis

Wim de Haart_nieuwe huisstijl 2021
Naast de 52 geneesmiddelen die nu in de sluis zitten, komen er naar verwachting nog tien bij in het tweede half jaar. Er komen steeds meer geneesmiddelen op de markt. In 2021 en 2022 keurde de EMA respectievelijk 92 en 89 nieuwe geneesmiddelen goed. Logisch dat ook het aantal sluiskandidaten stijgt. ‘Het wordt wel druk in de sluis met nieuwe instroom, middelen die reeds in de sluis zitten en aflopende financiële arrangementen.’

Dit concludeert Wim de Haart, manager Gezondheidseconomie en Vergoedingen van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). Onlangs informeerde de minister de Kamer over de kandidaten voor de tweede helft van 2023. De Haart ziet dat het Zorginstituut en het Bureau Financiële Arrangementen Geneesmiddelen (BFAG) zich goed voorbereiden op meer geneesmiddelen in de sluis. ‘Ze zijn druk aan het werven voor beoordelaars en onderhandelaars. Daarnaast zijn we in een constructief overleg om de sluis te optimaliseren, eerder te beginnen en voorspelbaarder te maken. Meer middelen in de sluis hoeft dan niet te leiden tot langer wachten.’

Sluiskandidaten

Vanaf 2018 informeert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport één keer per half jaar de Tweede Kamer over sluiskandidaten. Op basis van de Horizonscan identificeert het Zorginstituut deze sluiskandidaten. Elk jaar vallen er een paar kandidaten af, omdat de patiëntaantallen naar beneden worden bijgesteld of omdat het geneesmiddel toch geen marktregistratie krijgt.

Leidraad

Voor de tweede helft van 2023 ziet de minister 10 kandidaten. Het betreft 7 nieuwe geneesmiddelen en 3 indicatieuitbreidingen. Dit zijn geneesmiddelen voor oncologische, hematologische, neurologische en immuun-aandoeningen. Enkele honderden tot een paar duizend patiënten kunnen per jaar in aanmerking komen voor een behandeling met deze nieuwe geneesmiddelen.
Opvallend is dat een groot aandeel van de geneesmiddelen van kleine farmaceutische bedrijven in aanmerking komen. Deze bedrijven hebben weinig ervaring met de sluis. De VIG heeft een leidraad voor de sluisprocedure gemaakt voor bedrijven die voor het eerst met de sluis te maken krijgen.

Status sluiskandidaten 2018 2023

Aanpassing sluiscriteria

De minister past per 1 juli 2023 de sluiscriteria aan. Naast geneesmiddelen met een prijs boven de 50 duizend euro en een verwachte omzet van meer dan 10 miljoen, komen ook alle geneesmiddelen met een verwachte omzet van meer dan 20 miljoen euro in aanmerking voor de sluis. Tot 1 juli 2023 hanteerde de minister een omzetgrens van 40 miljoen euro. De facto is er door de verruiming van de criteria 1 extra sluiskandidaat geïdentificeerd door het Zorginstituut.