21-12-2023

Toegankelijk houden hoogwaardige geneesmiddelenzorg

Open brief aan de informateur
Tweede kamer plenaire zaal

Informateur Ronald Plasterk ontvangt vandaag een brief van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). In de brief zetten wij een viertal thema’s uiteen die, zo vinden wij, van groot belang zijn om mee te nemen bij de kabinetsformatie.

Het nieuwe kabinet en de geneesmiddelensector hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid: toegankelijk houden van de hoogwaardige geneesmiddelenzorg en het behoud en versterken van de bijdrage van geneesmiddelenbedrijven aan het toekomstig verdienvermogen van ons land.

Wat de VIG betreft is daarvoor het volgende nodig:

  1. Toekomstbestendig kader voor beoordeling, toelating en bekostiging van geneesmiddelen met directe toegang voor patiënten;
  2. Doorontwikkeling gepast gebruik van geneesmiddelen;
  3. Verankering medische preventie en structureel budget voor kosteneffectieve vaccinaties;
  4. Een stabiel en aantrekkelijk innovatieklimaat voor (geneesmiddelen)bedrijven.

Om dat te realiseren, zijn duidelijke keuzes van het nieuwe kabinet en meer samenwerking tussen de private en publieke zorgpartijen nodig. De VIG werkt de komende jaren graag samen met een nieuw kabinet aan de beste geneesmiddelenzorg voor iedereen in Nederland.

Lees hier de brief aan de informateur.