08-02-2024

Tweede mythenkaart over de zorg gelanceerd

Zo werkt de zorg logo

Waar of niet waar? 'De politiek geeft steeds meer geld uit aan preventie.' En wat denkt u van deze stelling? 'Ziekenhuizen geven steeds meer geld uit aan dure geneesmiddelen, doordat deze steeds duurder worden.'

Beide stellingen zijn niet waar; het zijn twee hardnekkige mythen die rondgaan in de zorg. Ze staan, samen met zeven andere onjuiste beweringen, op de tweede ‘Mythenkaart over de zorg’ die zojuist is gelanceerd.

Feitelijke onderbouwing

In de zorg gaan de nodige mythen rond. Dat komt doordat het zorgstelsel complex is. En omdat de organisatie en het speelveld van de zorg in weinig opleidingen aan bod komt. De partners van Platform Zó werkt de zorg, waaronder de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, zetten jaarlijks veelgehoorde mythen op een rij. Zij weerleggen de misvattingen met een feitelijke onderbouwing en verwijzingen naar openbare bronnen.

Over het platform

Doel van het platform is de samenleving voorzien van heldere, overzichtelijke en neutrale feiten over de zorg. Op dit brede en neutrale platform zijn belangrijke spelers uit de zorgsector vertegenwoordigd. Het bestaat uit een mix van zo'n twintig publieke en private partijen, waaronder zorgaanbieders, zorginkopers en vertegenwoordigers van burgers.