22-03-2023

Veel vragen over medicijnsluis in Kamerdebat

#terugnaar100, Patient in wachtkamer, Sluis, Acces_landscape, toegang
De Tweede Kamer stelde tijdens een commissiedebat op 22 maart diverse vragen aan minister Kuipers over de sluis, waarin nieuwe medicijnen belanden als de overheid eerst wil onderhandelen over de prijs.

Er is behoefte aan eenduidige cijfers, meer transparantie over doorlooptijden en vooral ook snellere doorlooptijden van medicijnen in de sluis. Ook zijn er zorgen over het feit dat patiënten geen toegang hebben tot medicijnen die in de sluis zitten. In de tweede helft van 2023 komt er een dashboard, beloofde de minister. Daarmee is het sluistraject beter te volgen en eventueel bij te sturen.

Na de sluis

Als medicijnen eenmaal uit de sluis zijn, is er een maatschappelijk verantwoorde prijs afgesproken. Toch zijn ze dan vaak nog steeds niet beschikbaar voor patiënten. De minister gaat hierover in gesprek met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Zorginstituut.

GVS en antibiotica

Minister Kuipers maakte ook duidelijk dat hij twijfelt over de herziening van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Later dit voorjaar informeert hij de Kamer nader over zijn plannen en over een mogelijke koerswijziging, zo is de toezegging.
Verder gaf de minister aan dat hij dit najaar komt met een nationaal plan om antibioticaresistentie aan te pakken. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) denkt en werkt graag mee.

Zorgen over wachttijd nieuwe medicijnen blijven

Bezuiniging GVS jaar uitgesteld

Bewustwording AMR via een wereldwijd netwerk