20-06-2023

VIG helpt graag bij inkleuren nieuw stelsel

Horizon Shutterstock 2145234137
Minister Kuipers schetste vrijdag de contouren van een toekomstbestendig stelsel voor vergoeding van nieuwe dure geneesmiddelen in het basispakket, in een brief aan de Tweede Kamer. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) ziet binnen die contouren volop mogelijkheden om de toelating tot het verzekerde pakket te versnellen, voorspelbaarder en transparanter te maken.

De minister is van plan om ook vertegenwoordigers van geneesmiddelenbedrijven te betrekken bij de uitwerking. De VIG pakt deze handreiking met beide handen aan.
‘Wij helpen graag bij het inkleuren van die contouren’, zegt Wim de Haart, manager Gezondheidseconomie en Vergoedingen bij de VIG.

Uitdagingen

De brief van de minister is belangrijk voor de geneesmiddelensector én voor patiënten. Zijn uitgangspunt is positief. Hij schrijft namelijk dat door nieuwe innovatieve geneesmiddelen voor patiënten steeds vaker een effectieve behandeling beschikbaar is. Nieuwe medicijnen brengen echter ook uitdagingen met zich mee. Op het terrein van stijgende uitgaven, bijvoorbeeld. Bovendien is onzekerheid over de exacte effectiviteit inherent aan de introductie van nieuwe innovatieve geneesmiddelen.

Risico-gericht systeem

Voor een toekomstbestendige vergoedingsprocedure voorziet de minister drie fases gebaseerd op de huidige, goede Horizonscan Geneesmiddelen:

  • Het Zorginstituut Nederland (ZIN) krijgt een grotere rol in de procedure. De eerste fase betreft namelijk een risico-identificatie door ZIN. Wat is het financiële risico, is er onzekerheid over Stand Wetenschap & Praktijk (SW&P) en over niet-gepaste inzet? Nieuwe geneesmiddelen kunnen dan al regulier instromen in het verzekerde pakket.
  • In de tweede fase worden de risico’s nader in kaart gebracht, met een rapid review door ZIN. Daarna wordt een nieuw middel besproken aan een triagetafel, met als doel het bepalen van vervolgstappen tot de vergoedingsbeslissing.
  • Afhankelijk van het risicoprofiel van een nieuw geneesmiddel maken veldpartijen nadere afspraken over SW&P of risico op ongepaste inzet. Financiële risico’s worden afgedekt door financiële arrangementen met het Buro Financiële Arrangementen Geneesmiddelen (BFAG) of zorgverzekeraars, afhankelijk van geneesmiddel of bestaan van concurrentie.

Regie en verantwoordelijkheid

‘Het besluit of een duur geneesmiddel wordt opgenomen in het basispakket, ligt bij mij als minister van VWS’, schrijft Kuipers. ‘Voordat ik een dergelijk besluit neem, wil ik laten beoordelen of de gesignaleerde risico’s in voldoende mate zijn afgedekt.’
De minister neemt de verantwoordelijkheid voor vergoeding van alle nieuwe geneesmiddelen en indicatie-uitbreidingen. Dit biedt volgens de VIG meer mogelijkheden voor transparante afwegingen en een consistent beleid van toelating. De voorgestelde extra stap in de vergoedingsprocedure moet ervoor zorgen dat het proces verderop sneller kan verlopen.

Balans

De minister bouwt voort op bestaande procedures waarbinnen verschillende afwegingen worden gemaakt. De VIG heeft vaker aangegeven zich zorgen te maken over doorlooptijden, inconsistenties in beoordelingen en impliciete nieuwe beoordelingscriteria. De voorgestelde rapid review lijkt op het eerste gezicht op een extra barrière, maar biedt mogelijkheden voor expliciete afwegingen. Bijvoorbeeld op het gebied van gepaste en doelmatige inzet van geneesmiddelen. Nu wordt dat expliciet onderdeel van de afwegingen.
De Haart: ‘In de zomer bestuderen we de brief nader, om te bepalen elke constructieve bijdragen wij kunnen leveren aan de uitwerking van deze plannen. Wordt vervolgd!’

Brief minister Kuipers