12-09-2023

VIG Talk on Tour naar Hilversum

VIG Talk on Tour beeldvorming
Donderdagmiddag 16 november strijkt de VIG Talk on Tour neer in Hilversum. In Mediamuseum Beeld en Geluid op het Mediapark gaan we in gesprek over het thema beeldvorming. Er zijn nog een paar plekken beschikbaar, dus meld u snel aan! Deelname is kosteloos.

Regelmatig worden mensen of groepen op een eenzijdige manier in beeld gebracht. Soms wordt er een onvolledig verhaal verteld, waardoor serieuze misvattingen ontstaan. Dat heeft weer een negatieve invloed op de manier waarop die mensen of groepen worden benaderd. Ook grote bedrijven – inclusief geneesmiddelenbedrijven – hebben te maken met beeldvorming. Onjuiste beeldvorming kan publiek-private samenwerking negatief beïnvloeden. En die samenwerking is juist hard nodig om de zorg vooruit te helpen.

Hoe werkt beeldvorming?

Bedrijven lopen de laatste tijd tegen verschillende maatschappelijke issues aan, waardoor hun reputatie onder druk staat. Denk aan kritiek op winsten of op de mate van duurzaamheid. Komt dat doordat het achterliggende beleid niet klopt of door slechte communicatie? Hoe werkt beeldvorming precies? Waarom zijn grote bedrijven op dit moment zo vaak het mikpunt van kritische partijen? Speelt dit alleen in Nederland of zien we dit fenomeen ook internationaal? En, wat kunnen we eraan doen?
We vliegen het thema deze middag vanuit diverse perspectieven: communicatiewetenschap, de journalistiek, issuemanagement én de praktijk zowel in Nederland als in België.

Sprekers

Het programma voor deze tweede VIG Talk on Tour is bijna rond. Sprekers zijn onder meer:

Mayke van Keep, oprichter en managing director van Issuemakers, in Amstelveen. Ze kan bogen op meer dan dertig jaar ervaring in de wereld van communicatie-advies: crisiscommunicatie, het agenderen van maatschappelijke issues, maatschappelijke positioneren van organisaties, stakeholdermanagement en persbenadering. In haar columns in het vakblad C houdt zij organisaties regelmatig een spiegel voor.

Michiel van der Geest is journalist bij de Volkskrant. Hij schrijft vaak over onderwerpen die spelen in de gezondheidszorg. Zijn doel als journalist is zo goed mogelijk te laten zien wat er daadwerkelijk gebeurt in de maatschappij. De focus ligt daarbij op het brengen van het nieuws, dingen niet goed gaan maar ook dingen die onverwacht heel goed gaan. Het beeld in de media tot doel maken, zoals in de politiek wel gebeurt, is hem een gruwel.

Merit Boersma is hoofd communicatie van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). Als woordvoerder namens de sector ervaart zij het fenomeen beeldvorming dagelijks aan den lijve. Haar missie is een juist beeld te geven van wat er in de sector gebeurt. Niet voor niets is zij de drijvende kracht achter de Code, waaraan alle leden zich committeren.

David Gering is de evenknie van Merit Boersma in België. Als Communications Director Pharma.be constateert hij flinke verschillen tussen Nederland en België. Waar zit hem dat in en wat kunnen we daarvan leren?

Beeld & Geluid in Hilversum

Waar en wanneer?

Deze VIG Talk on Tour vindt plaats in het gebouw van Beeld & Geluid in Hilversum, op donderdag 16 november 2023, van 15:00 tot 17:00 uur. Na afloop is er een borrel in het Mediacafé. Het kleurrijke gebouw van Beeld & Geluid bevindt zich op loopafstand van NS-station Hilversum Mediapark.

Aanmelden voor VIG Talk on Tour in Hilversum