05-12-2023

VWS lanceert Dashboard Doorlooptijden Geneesmiddelen

Dashboard VWS sluis toegang medicijnen

‘Ontzettend mooi dat het ministerie van VWS het dashboard doorlooptijden geneesmiddelen heeft gelanceerd’, zegt Carla Vos, adjunct-directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). Ze reageert op een bericht dat VWS donderdag publiceerde.

Vos: ‘Dit is een belangrijke mijlpaal. Zo hebben patiënten, voorschrijvers en geneesmiddelenbedrijven objectieve informatie over het vergoedingsproces van nieuwe geneesmiddelen die toegelaten zijn op de Nederlandse markt. Ze kunnen nu zien hoelang het proces duurt of heeft geduurd. Felicitaties zijn zeker op zijn plaats. Laten we kijken hoe we dit dashboard samen actueel kunnen houden en optimaliseren waar nodig!’

Pleitbezorgers

Het online dashboard is ontwikkeld door het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG), in opdracht van minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

De VIG is al geruime tijd een van de pleitbezorgers van zo’n dashboard. Ook in de Tweede Kamer is behoefte aan eenduidige cijfers, meer transparantie over doorlooptijden en vooral ook snellere doorlooptijden van medicijnen in de sluis, bleek onder meer tijdens een commissiedebat in maart.

Het achterliggende doel van een transparant vergoedingsproces voor nieuwe medicijnen is immers versnelling van het proces, zodat patiënten sneller over nieuwe medicatie kunnen beschikken.


VWS-bericht over online dashboard