29-08-2023

Wim de Haart (VIG): ‘Positief over Horizonscan’

Interview in Oncologie Up-to-date
Wim de Haart_buiten
‘De grootste winst van de Horizonscan Geneesmiddelen is dat relevante partijen daarmee in een vroeg stadium kunnen zien welke nieuwe medicijnen er aan komen’, zegt Wim de Haart, manager gezondheidseconomie bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). ‘Wel kan de inschatting van het aantal patiënten dat voor een nieuw middel in aanmerking komt nog beter.’

De Haart doet deze uitspraken in een onlangs gepubliceerd interview met het magazine Oncologie Up-to-date, voor abonnees ook digitaal te lezen op Oncologie.nu. Hieronder een samenvatting.
‘Het ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars kunnen met de data uit de Horizonscan voorbereidende stappen nemen, omdat het natuurlijk budgetimpact heeft’, zegt De Haart. ‘Bovendien is die informatie behulpzaam voor artsen. Zij kunnen zo al in een vroeg stadium nadenken over de vraag hoe zij het nieuwe middel in hun behandelpraktijk kunnen verwerken.’
Het is wereldwijd een van de beste scans die er op dit moment is, aldus De Haart. ‘Daarmee is het een goede basis voor doorontwikkeling. Voor de internationale scan die nu op Europees niveau tot stand moet komen, is het echt een voorbeeld.’

Processen verbeteren

Geneesmiddelenbedrijven leveren veel input voor de Horizonscan, die elk half jaar verschijnt. De Haart geeft aan dat de VIG geen behoefte heeft om betrokken te raken bij de beoordeling van nieuwe geneesmiddelen door het Zorginstituut.
‘Wij kunnen als branchevereniging niet lobbyen voor een afzonderlijk farmaceutisch bedrijf. Maar we kunnen wel veel kennis inbrengen, ook op basis van ervaringen met een nieuw medicijn in het buitenland. Ook bij afwegingen om processen te verbeteren worden wij graag betrokken.’

Aantal patiënten

Als het aantal verwachte patiënten dat een nieuw medicijn gaat gebruiken te hoog wordt ingeschat, legt dat veel onnodige druk op de prijsonderhandelingen.
De Haart: ‘Daar zouden we met alle betrokken partijen scherper op moeten letten. Ik denk bijvoorbeeld aan een middel tegen dementie, waarbij werd ingeschat dat het voor alle patiënten met dementie geschikt zou zijn. Dat zou een kostenbeslag van € 6 miljard met zich meebrengen. Volstrekt onterecht, omdat het maar voor een klein deel van de patiënten bedoeld was. Bij een medicijn tegen migraine is iets soortgelijks gebeurd.’
Het Zorginstituut ziet bij die inschatting echter geen rol voor de VIG.
De Haart: ‘Daar hebben we ons bij neergelegd. De Horizonscan blijft een nuttig instrument, waar wij positief over zijn en graag aan bijdragen.’

Horizonscan Geneesmiddelen