10-10-2023

Zorg voor kankerpatiënten is gezamenlijke verantwoordelijkheid

Marco IKNL 2
Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) organiseerde op 3 oktober een symposium over geneesmiddelen voor de behandeling van kanker. Centraal stond de vraag hoe patiënten toegang kunnen houden tot effectieve geneesmiddelen.

Dat is een vraag die steeds dringender wordt, omdat het aantal mensen dat de diagnose kanker krijgt toeneemt. En daarmee ook de vraag naar oncolytica.
Op 10 oktober publiceerde IKNL de belangrijkste conclusies van het congres. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) schaart zich achter deze conclusies. Inzet van doelmatigheidsstudies, betere ontwikkeling en organisatie van diagnostiek en het bevorderen van data-uitwisseling zijn voorbeelden van onderwerpen waar de VIG zich hard voor maakt. Ook meer inzetten op preventie en juist, passend gebruik van geneesmiddelen zijn belangrijke oplossingsrichtingen.

Zorgen over de toekomst

Eerder sprak VIG-voorzitter Marco Frenken zijn dank uit om namens de VIG deel te mogen nemen aan het congres.
‘Als het over zo’n belangrijk onderwerp gaat als de juiste inzet van innovatieve geneesmiddelen om mensen te helpen om langer, gezonder en gelukkiger te leven, dan praten wij heel graag mee’, aldus Frenken. ‘Wij zijn als geneesmiddelenontwikkelaars niet doof en blind voor de zorgen die worden gedeeld wat de toekomst van de zorg betreft. Die zorgen delen wij.’

Handen ineen

Het IKNL concludeert ten slotte dat we de handen ineen moeten slaan om patiënten beter te helpen en de zorg financieel houdbaar te houden.
‘Politiek, overheidsorganisaties, zorgverleners, patiënten, zorgverzekeraars, de farmaceutische industrie, kennis- en data instituten, zoals DICA, DHD, PALGA en IKNL, hebben allen een stem en een rol in dit complexe vraagstuk. IKNL en DICA pakken de handschoen hierin op.’
De VIG is blij met deze handreiking en sluit zich aan bij de oproep om samen te kijken naar mogelijke oplossingsrichtingen, op basis van wederzijds vertrouwen.

Tien conclusies van het IKNL