09-03-2023

Zorgen over wachttijd nieuwe medicijnen blijven

Wachtkamer met patienten
Doordat minister Kuipers doorlooptijden voor nieuwe medicijnen in zijn Kamerbrief van 8 maart anders definieert dan de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), verschillen de cijfers van de minister en de VIG. Maar de zorgen over wachttijden voor nieuwe medicijnen blijven, dus de VIG gaat hierover graag verder in gesprek.

We hebben een eerste analyse gemaakt van de brief van de minister. Hier speelt een definitiekwestie.

Wachttijden lopen op

Innovatieve medicijnen kunnen in de sluis belanden, als de minister nog met de fabrikant wil onderhandelen over de prijs. Zo lang een medicijn in de sluis zit, is het niet beschikbaar voor de patiënt.
De minister presenteert de doorlooptijden naar jaar van EMA-registratie, terwijl de VIG de doorlooptijden presenteert naar het jaar dat geneesmiddelen uit de sluis komen. Dat laatste geeft een representatiever beeld, omdat er immers nog middelen in de sluis zitten. Ook met de cijfers van de minister concludeert de VIG dat de geneesmiddelen die in 2022 uit de sluis kwamen daar gemiddeld langer in zaten dan de jaren ervoor. Te weten: 550 dagen voor middelen die in 2022 uit de sluis kwamen en 510 in 2021, 479 in 2020. De zorgen van de VIG worden hiermee bevestigd.

Niet compleet

In de cijfers over 2021 van de minister ontbreken 10 geneesmiddelen die in dat jaar een EMA-registratie kregen, maar nu nog in de sluis zitten. Dat betekent dat de gemiddelde doorlooptijd die VWS nu presenteert over het jaar 2021 nog aanzienlijk hoger zal uitkomen.

#terugnaar100

De gesprekken over optimalisatie van de sluis hebben nog nauwelijks plaatsgevonden. Graag benadrukken we dat wij het gesprek met het ministerie van VWS willen voortzetten, om samen vast te stellen hoe we de doorlooptijden verantwoord kunnen inkorten. En zo patiënten sneller kunnen helpen. De brief van de minister biedt goede aanknopingspunten voor voortzetting van de dialoog.
De VIG startte in 2021 de campagne #terugnaar100. Inzet is dat een nieuw medicijn maximaal 100 dagen na de EMA-registratie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Update: Kamervragen

Kamerlid Liane den Haan (Fractie Den Haan) heeft minister Kuipers op 13 maart schriftelijke vragen gesteld over de sluis. Zij vraagt zich onder meer af waarom het zo lang duurt voordat VWS en het Zorginstituut om de tafel gaan om de sluis te optimaliseren. Den Haan wil van de minister ook meer transparantie over de exacte cijfers van de doorlooptijden. Ze vraagt de minister of hij bereid is haar vragen te beantwoorden vóór het Geneesmiddelendebat van 22 maart.

Kamervragen Liane den Haan