Young Innovators of Medicines

Jong Nefarma gaat verder als Young Innovators of Medicines. Een naam die nog beter past bij de rol van de jongerentak binnen de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, namelijk als een aanjager voor veranderingen in het zorgveld.

Deze rol pakt Young Innovators op door zelf met onderwerpen aan de slag te gaan en als klankbord te fungeren voor de Vereniging. Het Verenigingsbestuur is ook akkoord gegaan met een nieuwe structuur en positie binnen de Verening om Young Innovators beter te verankeren.

Nieuwe structuur

Young Innovators of Medicinens bestaat uit 23 jongeren, elke vanuit een ander bedrijf. Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter en vier bestuursleden, die alle vier een werkgroep voorzitten. Eén van de bestuursleden is tevens vice-voorzitter. Daarnaast is er een secretaris vanuit het Verenigingsbureau. Het jongerenplatform schuitft de komende periode een voorzitter & vicevoorzitter naar voren.

Waarborg binnen Vereniging

Binnen het Verenigingsbestuur heeft Wiebke Rieb (Pfizer) Young Innovators in haar portefeuille genomen. Wiebke Rieb is enthousiast over het platform en wil graag de kansen optimaal benutten: ‘Jongeren zijn de toekomst en door met hen in gesprek te gaan, kunnen we als geneesmiddelensector beter meebewegen met de veranderende omgeving.’

Het bestuur zal vraagstukken aan Young Innovators voorleggen. Daarnaast krijgt Young Innovators een vaste plek in de bestuurscommissie ‘Communicatie en Reputatie’ van de Vereniging.

Thema’s

Young Innovators is als Jong Nefarma opgericht in maart 2013. In de afgelopen jaren hebben de jongeren zelf thema's gedefinieerd, verder ontwikkeld en uitgewerkt. Dit zijn talent& ontwikkeling, partnerschap met andere jonge (zorg)verenigingen, verbinden van jongeren binnen de ledenbedrijven, en debatteren en adviseren over aansprekende en belangrijke onderwerpen voor onze sector.

Inmiddels is er een projectgroep ingesteld om een visie te formulieren. Hiermee geeft Young Innovators gehoor aan de oproep van minister Schippers tijdens de Septemberborrel van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Meer over Young Innovators of Medicines is te vinden op onze website