Nederland als medicijnhub

Wat is nodig om productie en ontwikkeling van geneesmiddelen in ons land te stimuleren? Dat is de centrale vraag in ‘Nederland als medicijnhub’. Een achtpuntenplan.

200567_VIG_8_PUNTEN_COVER_01
200567_VIG_8_PUNTEN_COVER_02

Wat is nodig om productie en ontwikkeling van geneesmiddelen in ons land te stimuleren? Dat is de centrale vraag in ‘Nederland als medicijnhub’. Een achtpuntenplan.

De meeste geneesmiddelen worden in China of India gemaakt. Dat moet en kan anders. De keten is te lang en te kwetsbaar. Problemen bij de productie en distributie van geneesmiddelen dáár leiden tot tekorten en onzekerheden hier. De coronapandemie heeft deze kwetsbaarheid nog zichtbaarder gemaakt.

Download pdf ‘Nederlands als medicijnhub’ – een achtpuntenplan

Online versie ‘Nederland als medicijnhub’ – een achtpuntenplan