Waar wij voor zorgen

Geneesmiddelen zijn onmisbaar voor het dagelijks functioneren van veel mensen. Wij zetten ons in om geneesmiddelenontwikkeling- en onderzoek te stimuleren, de toegang van patiënten tot innovatieve geneesmiddelen en vaccins te versterken en het vestigings- en investeringsklimaat voor biofarmaceutische bedrijven in Nederland te versterken. Lees hier meer over onze inzet op deze drie thema's.

VIG_Medicijnen_opa_en_kleinzoon

Medicijnen voor morgen

Goede medicijnen vormen het onzichtbare raderwerk van onze samenleving. Miljoenen Nederlanders gebruiken dagelijks een of meer geneesmiddelen die hen in staat stellen om hun werk te doen, te zorgen en te genieten. Een betere gezondheid en een hogere levensverwachting hebben veel te maken met de nieuwe inzichten en innovaties van geneesmiddelenbedrijven. Voor een groot aantal ziekten die vroeger invaliderend of dodelijk waren, zijn vandaag behandelingen. Het leven van een astma- of reumapatiënt ziet er heel anders uit dan een halve eeuw geleden.
Er is al grote vooruitgang geboekt, maar er zijn nog vele ziekten waarvoor nog geen passende behandeling is zoals Alzheimer, ALS en de vele zeldzame ziekten. Daarom gaan wij door met het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. De medicijnen van morgen.


Geneesmiddelen zijn onmisbaar voor het dagelijks functioneren van heel veel mensen. Wij zetten ons in om de toegang tot innovatieve geneesmiddelen en vaccins voor patiënten te verbeteren

Ontdek thema

Wij zetten ons in voor een betere gezondheid en hogere levensverwachting. In 2040 leven we tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid, is de ambitie van Nederland. Een verantwoorde inzet van geneesmiddelen draagt hieraan bij.

Ontdek thema

Wij werken aan de medicijnen voor morgen, voor ziektes waarvan we de strijd vandaag nog verliezen. We zetten ons in om innovatie in de Life Sciences & Health sector te bevorderen, de internationale positie van de sector te versterken en het vestigingsklimaat in Nederland te verbeteren.

Ontdek thema