Duurzaamheid

Duurzaamheid

Geneesmiddelenbedrijven vinden het belangrijk dat medicijnen op een verantwoorde manier worden geproduceerd, op de markt gebracht en gebruikt en dat verspilling wordt tegengegaan. Om dit te bekrachtigen, heeft de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 ondertekend.

Daarnaast heeft de Vereniging zich gecommitteerd aan het Brancheplan duurzaam verpakken en de Versnellingstafel Medicijnresten uit water.

Productie
De VIG vindt het belangrijk dat geneesmiddelen op een maatschappelijk verantwoorde manier worden geproduceerd. Een belangrijk aspect daarbij is beperking van de milieu-impact. Een volledig ‘klimaat-neutrale pil’ is op dit moment helaas nog niet mogelijk, maar dit is uiteraard wel ons doel – zonder dat daarbij de werkzaamheid en veiligheid voor de patiënt in het geding komen. Daarnaast willen we verpakkingen verduurzamen, onderzoeken hoe we de papieren bijsluiter kunnen vervangen door een elektronische variant, en hoe de doordrukstrip van milieuvriendelijker materiaal kan worden gemaakt.

Verspilling
Verspilling van geneesmiddelen is zonde en onnodig, vindt de VIG. Door het juiste middel, in de juiste dosering voor de juiste patiënt in de juiste hoeveelheid voor te schrijven en af te leveren, is veel verspilling aan de voorkant te voorkomen. Voor de verspilling die niet aan de voorkant plaats vindt, onderzoeken we of heruitgifte mogelijk is. Daarnaast bevorderen we de inzameling van ongebruikte geneesmiddelen door apotheken.

Geneesmiddelenresten in het water
Jaarlijks belandt er ten minste 140.000 kilo aan geneesmiddelenresten in het water. Dit heeft een negatief effect op het milieu en bemoeilijkt de drinkwaterzuivering. De concentratie medicijnresten in het water zal de komende jaren alleen maar verder toenemen, als gevolg van de vergrijzing en klimaatverandering.

Vervuiling
Een groot deel van de productie van grondstoffen en medicijnen is, onder invloed van de lage geneesmiddelenprijzen, verplaatst naar Zuidoost-Azië. Daar gelden over het algemeen minder strenge milieuregels. Zo zien we dat bij de productie van geneesmiddelen buiten Europa soms afvalwater wordt geloosd in het milieu. Dat is niet alleen slecht voor mens en milieu, maar het vergroot ook de risico’s van antibioticaresistentie.

Oplossingsrichting

  • Verspilling en milieu-impact terugdringen is alleen mogelijk als alle partijen in de zorg samenwerken. Daarom is de VIG één van de oprichters van de Coalitie Duurzame Farmacie (van VIG, BOGIN, Neprofarm en KNMP). De VIG werkt binnen dit coalitieverband met partijen binnen de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 samen, is actief deelnemer van het uitvoeringsprogramma ‘Ketenaanpak Medicijnresten uit water’ en werkt met het KIDV via het brancheplan samen aan duurzaam verpakken.
  • De Coalitie Duurzame Farmacie heeft een inspiratiegids ontwikkelt om de geneesmiddelensector te inspireren en motiveren gezamenlijk aan de slag te gaan met verduurzamen van de medicijnketen.
  • De Coalitie Duurzame Farmacie heeft samen met AMR Insights en de watersector het ‘Consortium antibiotica (en medicijnresten) uit water’ opgericht. Doel van dit consortium is het ontwikkelen van activiteiten die het uitbreiden van antibioticaresistentie verminderen en het verbeteren van het uit water halen van antibioticaresten.
  • Maar er is nog veel meer mogelijk: zo kan de overheid bedrijven stimuleren hun productie te verplaatsen naar Europa en op ons continent duurzamer te gaan werken.

Meer informatie
Wilt u meer weten over verduurzaming van de farmaceutische sector? Neem dan contact op met onze programmanager Duurzaamheid: Annelies de Lange via [email protected].

Zie ook Medicijnresten uit water, Antibioticaresistentie, Goed gebruik geneesmiddelen

Bekijk hier de video Green Deal Duurzame Zorg