Duurzaamheid

Wij zetten ons in voor een betere gezondheid en hogere levensverwachting. Wij vinden het belangrijk dat geneesmiddelen op een maatschappelijke verantwoorde manier worden geproduceerd, op de markt gebracht en gebruikt. De VIG heeft zich daarom aangesloten bij de Green Deal Duurzame Zorg.

duurzaamheid mondmasker

Coalitie Duurzame Farmacie

Verduurzamen kan je niet alleen. Samen met andere partijen in de zorg werken we aan een duurzame farmacieketen, van de ontwikkeling, toelating, distributie, voorschrijven en gebruik van medicijnen, tot aan afvalverwerking en waterzuivering. Om dit te realiseren, heeft de VIG samen met BOGIN, Neprofarm en KNMP de Coalitie Duurzame Farmacie opgericht. Vanuit de Coalitie werken we gezamenlijk aan de doelstellingen van de Green Deal Duurzame Zorg.

Green Deal Duurzame Zorg

Ook de zorg draagt bij aan milieueffecten en klimaatverandering. De medische sector is verantwoordelijk voor circa 7% van de CO2-uitstoot in Nederland. Anderzijds wordt de gezondheidszorg juist geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering op de gezondheid.

Daarom hebben zorginstellingen, overheden en bedrijven afspraken gemaakt in de Green Deal Duurzame Zorg voor een gezonde toekomst. Ook de geneesmiddelensector heeft zich hierbij aangesloten. Uitgangspunt daarbij is én blijft dat geneesmiddelen toegankelijk blijven voor iedereen die ze nodig heeft.

De Green Deal zet in op vijf pijlers:

  1. Bevorderen van de gezondheid van bevolking, patiënten, cliënten en collega’s
  2. Stimuleren van bewustwording bij zorgmedewerkers en vergroten van kennis door opleiding en richtlijnen
  3. CO2 reductie van 55% in 2030 en neutraal in 2050
  4. Circulair werken door 50% minder gebruik van grondstoffen in 2030 en stimuleren van hergebruik
  5. Verminderen van de impact van geneesmiddelen op het milieu

Ambities Duurzaamheid

Verduurzamen is een ambitie waar we als vereniging samen met onze leden en andere partijen aan werken. Inmiddels hebben 10 leden van de VIG zich aangesloten bij de Green Deal.

Lees of kijk hoe onze leden invulling geven aan deze ambitie.

AbbVie | Amgen | AstraZeneca | Bayer | Boehringer Ingelheim | Chiesi | GSK | Janssen | Lilly | Merck | MSD | Novartis | Novo Nordisk | Pfizer | Roche | Takeda | Kite Pharma.

Onze partnerships

Ketenaanpak Medicijnresten uit Water

In de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water werkt de Rijksoverheid samen met alle partijen die in deze keten een rol spelen. De waterschappen, drinkwatermaatschappijen, gemeenten, de farmaceutische sector en veel partijen uit de zorgsector werken samen om medicijnresten in oppervlakte- en grondwater terug te dringen. Zie ook: www.medicijnresten.org

PREMIER-Consortium

Bij het ontwikkelen van werkzame stoffen ontstaat meer aandacht voor de afbreekbaarheid in het milieu, ongewenste schadelijke effecten voor planten en dieren en het verminderen van de hoeveelheid stoffen die na gebruik via de urine in onze leefomgeving komt. Eind augustus publiceerde het RIVM een publicatie over GREENER-criteria. Deze criteria heeft het instituut samen met de partners in het PREMIER-consortium ontwikkeld. Dit consortium is een publiek-privaat samenwerkingsverband met wetenschappelijke instituten, universiteiten, het Europees Medicijn Agentschap (EMA) en onderzoekers bij ontwikkelaars en producenten van geneesmiddelen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie.

Consortium Antibiotica- en medicijnresten uit water

Het consortium, dat in 2020 is opgericht door VIG, Bogin, het European Water Stewardship (EWS) en AMR Insights, richt zich op het tegengaan van de verspreiding van antimicrobiële resistentie (AMR) via afval- en oppervlaktewater binnen en buiten Nederland. Het Consortium bundelt kennis van, en ervaring met technologische oplossingen voor AMR. Daarnaast onderzoekt het consortium nieuwe oplossingen voor uiteenlopende lokale en centrale toepassingen.

Groene Zorg Alliantie

Groene Zorg Alliantie is het platform voor groene zorgcommissies in Nederland. Met als doel:

  • Kennis delen
  • Inspireren
  • Het vormen van gezamenlijke standpunten richting bestuurders.

Brancheplan Duurzaam Verpakken

Het Brancheplan Duurzaam Verpakken richt zich op het verduurzamen van verpakkingen binnen de branche farmacie en zelfzorggeneesmiddelen voor de periode 2019-2022. Dit plan is opgesteld door de brancheorganisaties binnen de Coalitie Duurzame Farmacie.